fbpx

Lina Stormoen

Advokat Stormoen gir voldsofre over hele landet, både kvinner og menn, bistand under etterforskning, pådømmelse og ved søknad om voldsoffererstatning. Hun har også en del erfaring med foreldretvister og barnevernssaker både med og uten tilknytning til voldsproblematikk.

Stormoen har jobbet i flere år med å fremme rettigheter for psykisk syke, og har studert psykologi før hun ble jurist. Under studiene jobbet hun i Jusshjelpa i Nord-Norge. Stormoen har prosesserfaring både på det sivilrettslige og det strafferettslige området.

Lina Stormoen har vært med på å utgi veilederen for fornærmede i straffesaker, “Anmeldelse og Erstatning”.

 

 

 

Kontaktinfo

 • Telefon: 478 90 889
 • E-post: ls@advokat-teigstad.no
 • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Boken "anmeldelse og erstatning"

Praksis

 • 2017 – dd. Advokatfirmaet Teigstad AS
 • 2015 – 2017 Advokatfirmaet Høivang AS
 • 2013 – 2014 Jusshjelpa i Nord-Norge
 • 2010 – 2015 Juridisk bibliotek, Universitetet i Oslo

Utdanning

 • 2013 – 2014 UiT Valgfag i rettshjelp og arbeidsrett
 • 2009-2015 UiO Master i rettsvitenskap
 • Masteroppgave: Når nåde går for rett – En oversikt over benådningsinstituttet i norsk rett
  Spesialfag: Retten sett unnenfra; fengsler, fanger, samfunn; refugee and asylum law; rettsøkonomi
 • 2008-2009 UiO Psykologi årsenhet