fbpx
Kristin Skårset jobber som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker rundt om landet, og da særlig med alvorlige saker om familievold og seksuelle overgrep. Skårset er svært engasjert i dette feltet, og under studiet spesialiserte hun seg ved å skrive masteroppgave om erstatning til personer som er utsatt for voldtekt. Hun arbeider også med reklamasjonssaker som gjelder bil.

Kontaktinfo

Telefon: 22 34 30 00
E-post: ks@advokat-teigstad.no
Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Utdanning og praksis

Praksis

  • 2019 – d.d Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2017 – 2019 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

Utdanning

  • 2012-2017 Master i rettsvitenskap ved UiO
    Masteroppgave: Oppreisning til voldtektsofre – en analyse av oppreisningsutmålingen ved utvalgte typetilfeller av voldtekt
  • Spesialfag: Rettslig bevisteori, barnerett og ekspropriasjonsrett