fbpx

Klage uten boligkjøperforsikring

En klient som vil klage på boligkjøp uten boligkjøperforsikring gir hånden til en advokat

Sist oppdatert 1. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Ved kjøp av bolig uten boligkjøperforsikring, stiller kjøperen svakere økonomisk dersom vedkommende ønsker å klage på kjøpet. Med boligkjøperforsikring vil kjøperen kunne henvende seg til forsikringsselskapet for juridisk bistand. Uten slik forsikring vil en måtte engasjere et advokatfirma selv, og stå ansvarlig for kostnadene.

Boligkjøperforsikring

Utgangspunktet for boligkjøperforsikring, er at den skal dekke kjøpers økonomiske utgifter dersom det foreligger feil ved kjøpet. Dersom kjøper ønsker å klage på boligkjøpet, vil boligkjøperforsikringen dekke økonomiske utgifter knyttet til blant annet advokatbistand. For de tilfeller der saken blir bragt til retten, er forsikringsselskapet økonomisk ansvarlig for saksomkostningene.

Uten boligkjøperforsikring

Dersom kjøper ønsker å klage på boligkjøp uten boligkjøperforsikring, vil vedkommende som nevnt måtte betale for advokatbistand selv. I det følgende vil vi likevel gi deg en overordnet innføring i hvordan du bør gå frem for å klage på boligkjøp uten boligkjøperforsikring.

Avhendingsloven eller bustadoppføringsloven?

Innledningsvis er det ryddig å konstatere hvilken lov som kommer til anvendelse. Det er av betydning for hvilket rettslig grunnlag du kan påberope ved klagen. Ved klage på kjøp av brukt bolig, er det avhendingslovens regler som gjelder. Dersom du derimot har kjøpt et nyoppført bygg der selger opptrer som entreprenør, vil bustadoppføringsloven komme til anvendelse.

Klage på kjøpet

Begge lovene er bygget opp på samme måte, og bestemmelsene speiler hverandre derfor i stor grad. Ved klage på boligkjøpet, er det viktig at fristene lovene oppstiller er overholdt. Utgangspunktet etter begge lovene er at kjøperen skal fremsette sin klage «innen rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget feilen. Det vil si at du bør fremsette klagen så raskt som mulig over for selger. Begge lovene oppstiller også en absolutt frist på fem år. Det vil si at du i utgangspunktet er avskåret fra å klage på kjøpet fem år etter boligen ble overtatt.

Ønsker du å heve boligkjøpet? Les mer om det her

Innholdet i klagen

Klagen bør fremsettes skriftlig overfor selger, med en henvisning til hva som er det faktiske grunnlaget for klagen. Eksempelvis kan klagen fremsettes som følge av fuktskader i boligen. Klagen kan bare knytte seg til forhold som kjøperen ikke hadde mulighet til å finne ut av på kjøpstidspunktet, eller som selger har unnlatt å opplyse om. Helt åpenbare forhold som kjøperen måtte kjenne til, kan ikke føre frem rettslig sett.

For øvrig bør klagen fremsettes skriflig. Den kan også med fordel inneholde et krav om eksempelvis prisavslag eller erstatning, som følge av feilen.

Advokathjelp ved klage uten boligkjøperforsikring

Dersom du er i tvil om hvordan du skal fremsette klagen overfor selger, kan du ta kontakt med en av våre advokater. De kan hjelpe deg med å kartlegge hvorvidt du har en sak, og hva klagen bør inneholde. Dersom du har en god sak, kan du kreve erstatning fra selger for dine utgifter til advokat, slik at vedkommende må dekke disse. Ved spørsmål om hvordan du bør gå frem for å klage uten boligkjøperforsikring, kan du ta kontakt med oss via e-post, telefon eller kontaktskjemaet nederst på våre sider.

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på boligkjøp uten boligkjøperforsikring?

Du kan klage på boligkjøp uten boligkjøperforsikring. Klagen bør fremsettes skriftlig overfor selger, og bør inneholde grunnlaget for klagen. Klagen bør fremsettes så raskt som mulig etter oppdagelsen, for å sikre at lovenes frister er overholdt.

Hvilken lov skal jeg påberope meg ved klagen?

Dersom du skal klage på kjøp av brukt bolig, er det avhendingslovens regler som gjelder. Ved klage på kjøp av nyoppført bolig, der selger opptrer som entreprenør, skal reglene i bustadoppføringsloven påberopes.

Kan jeg få advokathjelp uten boligkjøperforsikring?

Du kan få advokathjelp uten boligkjøperforsikring. Den vesentlige forskjellen er at du i utgangspunktet står ansvarlig for dine økonomiske forpliktelser. Dersom du har en god sak er det imidlertid mulig at du kan kreve erstatning fra selger for utgifter til advokatbistand.

Kilder

Masteroppgave

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etteravhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s.229-232.

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar tilbustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med NorgesEiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!