fbpx

Klage på boligkjøp

En mann som er trist etter at han har oppdaget rettslige mangler ved boligen han har kjøpt og vil senere klage på boligkjøp

Sist oppdatert 25. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt en bolig, og i etterkant finner ut at det foreligger rettslige mangler, er det viktig at du klager innen fristene etter avhendingslova. Om du ikke klager før utløpet av fristene, risikerer du å miste kravene du har mot selger.


Kan jeg klage på boligkjøpet?

For å kunne klage på et boligkjøp, må det foreligge en rettslig mangel ved boligen du har kjøpt. Avhendingslova §§ 3-1 og 3-2 regulerer når boligen har en mangel.

Det følger av § 3-1 at eiendommen har en mangel dersom den ikke er «i samsvar med» kravene til kvalitet, utrusting og annet som følger av avtalen. Dette innebærer at avtaledokumentet mellom selger og kjøper kan bli avgjørende for om det foreligger en mangel.

Det følger av § 3-2 hvilke generell krav som stilles til tilstanden av boligen

Boligen har også en mangel, dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jfr. §§ 3-7 og 3-8.

Når må man klage på boligkjøp?

Det er av avgjørende betydning at du klager på boligkjøpet før fristene etter avhendingslova utløper. Vi anbefaler å konsolidere med en advokat om du mener at du har krav mot selger, slik at vi kan hjelpe deg med å overholde alle frister.

Fristene for å klage på boligkjøp følger av avhendingslova § 4-19. Av denne bestemmelsen følger det at man taper retten til å klage dersom man ikke innen rimelig tid etter å ha oppdaget – eller å ha burde oppdaget – mangelen, gir selgeren beskjed om mangelen, og hva slags mangel det er snakk om. Høyesterett har tolket at uttrykket «rimelig tid» betyr mellom 2 og 3 måneder.

Hva skjer når jeg klager på boligkjøp?

Når det foreligger en rettslig mangel ved boligen, og du har klaget i tide, har du rett til å sanksjonere selgeren. Under nevnes de forskjellige sanksjonene som kan gjøres gjeldende dersom det foreligger mangler ved boligen, som ikke følger av forhold på kjøperens side.

Disse følger av § 4-8:

 • Retting
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
 • Tilbakeholdelse av kjøpesummen

 

Advokathjelp når du skal klage på boligkjøpet

Kjøp av bolig er en av de største investeringene vi foretar oss. Derfor er det viktig at lover og regler rundt kjøpet følges. Dersom du mener du har et rettslig krav mot kjøper, er det viktig at du tidlig i løpet tar kontakt med en advokat. Dette vil forsikre deg om at dine rettigheter blir ivaretatt, og at alle frister blir overholdt. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale angående din sak. Vi kan nås per telefon, e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hvordan klager man på boligkjøp?

For å klage på boligkjøpet, må du meddele selgeren om at du mener det foreligger mangler ved boligen, og at du kommer til å klage. Denne klagen kalles for nøytral reklamasjon. Den spesifiserte reklamasjonen må også kommunisere hvilke sanksjoner du vil kreve. Disse reklamasjonene må også fremmes innen fristene som følger av avhendingslova.

Kan jeg klage på boligkjøpet?

Du kan klage på boligkjøpet dersom det foreligger en rettslig mangel etter avhendingslova.

Når må jeg klage på boligkjøpet?

Dersom det foreligger mangler ved kjøpet, må du klage til kjøper innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Du kan senest klage 5 år etter overtakelse.

Hvor finner jeg reglene om klage på boligkjøp?

Om du har kjøpt en ny bolig, er det bustadoppføringslova som regulerer reglene for klage på boligkjøp. I de fleste andre tilfeller er det avhendingslova som regulerer dette.

Hva er forskjellen på klagefristene?

Det er to frister man må forholde seg til når man skal klage på boligen. Den relative fristen og den absolutte fristen. Begge fristene følger av avhendingslova § 4-19.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 2. utgave, Oslo 2013.

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22042/90933.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!