fbpx

Kjøpt bil med heftelser?

Advokathjelp etter kjøp av bil med heftelser

Sist oppdatert 9. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis du har kjøpt en bil med heftelser, risikerer du at panthaver realiserer pantet og du mister bilen. Derfor er det viktig å sjekke om bilen har en heftelse før kjøp, og reagere raskt dersom du oppdager en heftelse etter kjøp.

Hva er en heftelse?

En heftelse er en panterett som følger et formuesgode. Vanligvis vil det dreie seg om sikkerhet for et lån. Eksempelvis vil en heftelse bli registrert på en bil når eieren låner penger med pant i bilen. 

Følgende definisjon fremgår av panteloven § 1-1 første ledd:

«Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet)».

Hvis du kjøper en bil med heftelser, vil disse følge bilen. I et slikt tilfelle kan du derfor risikere at panthaver realiserer pantet og du mister bilen. Av den grunn er det svært viktig at du gjør undersøkelser før kjøp av en bruktbil.

Løsøreregisteret

Panteheftelser på en bil er tilknyttet registreringsnummeret på bilen. Ved å søke opp bilens registreringsnummer i Løsøreregisteret vil du enkelt finne ut om bilen er gjort til pantegjenstand. Dette bør du alltid gjøre før du kjøper en bruktbil.

Hvis det viser seg at bilen har en heftelse må du forsikre deg om at heftelsene blir slettet før navnet ditt blir registrert på bilen hos Vegvesenet. Dette ordner du ved å kontakte den aktuelle banken, og be om informasjon om restgjeld inkludert renter, og øvrig betalingsinformasjon. Det er en fordel at beløpet betales direkte til banken, så du er sikker på at heftelsen slettes, mens det resterende beløp betales til selger. Eventuelt må du forsikre deg om at selger betaler ned lånet sitt eller stiller et annet formuesgode som sikkerhet. Kjøp aldri bilen før heftelsen er borte!

Kjøpt bil med heftelser

Hvis du allerede har kjøpt en bil med en heftelse er det viktig at du reklamerer snarest. En heftelse som selger ikke opplyste om ved salget utgjør klart en mangel. 

I et slikt tilfelle kan du kreve prisavslag tilsvarende gjelden og nedbetale denne selv til banken. Et annet alternativ er å kreve retting, i form av at selger må nedbetale gjelden eller stille et annet formuesgode som sikkerhet, slik at heftelsen fjernes fra din bil. Du kan også kreve å få hevet kjøpet av bilen. Det vil si at du tilbakeleverer bilen mot å få kjøpesummen tilbake.

Panthaver har realisert pantet

Dersom panthaver har realisert pantet, vil du miste bilen. Ved en slik situasjon vil du ha et regresskrav overfor selger. Det vil si at du kan kreve bilens verdi tilbakebetalt. Verst tenkelige utfall vil være at selger har svak likviditet eller er konkurs, og dermed ikke har mulighet til å betale deg beløpet du har krav på. Derfor er det svært viktig å undersøke løsøreregisteret før kjøp, mens ved oppdaget heftelse etter kjøp bør du reagere raskt. 

Advokathjelp ved heftelser

Hvis du har kjøpt en bil med heftelser, er det viktig å reagere raskt for å unngå at du mister bilen. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag, for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre biladvokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan eventuelt fylle ut skjemaet på nettsiden. Merk også at du har rettshjelpsdekning gjennom din forsikring som dekker mesteparten av advokatutgiftene. 

Vanlige spørsmål

Hva er en heftelse?

En heftelse er en panterett som følger et formuesgode. Vanligvis vil det dreie seg om sikkerhet for et lån.

Hvordan sjekker jeg om bilen har en heftelse?

Panteheftelser på en bil er tilknyttet registreringsnummeret på bilen. Ved å søke opp bilens registreringsnummer i Løsøreregisteret vil du enkelt finne ut om bilen er gjort til pantegjenstand.

Hva gjør jeg hvis kjøpt bil har en heftelse?

Hvis du allerede har kjøpt en bil med en heftelse er det viktig at du reklamerer snarest. En heftelse som selger ikke opplyste om ved salget utgjør klart en mangel, og kan gi rett til prisavslag, retting eller heving.

Utgjør en heftelse en mangel?

Ja, en heftelse utgjør en mangel, som kan gi kjøper rett til å kreve prisavslag, retting eller heving av bilkjøpet.

Hva skjer hvis panthaver realiserer pantet?

Dersom panthaver realiserer pantet, vil du miste bilen. Ved en slik situasjon vil du ha et regresskrav overfor selger.

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/8112/121648245.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil