Kjøpslovens rettigheter ved båtkjøp

Ikke sjelden får vi henvendelser knyttet til kjøpers rettigheter vedrørende kjøp av mangelfull båt. Selv om båten syntes å være i god stand på kjøpstidspunktet, kan det senere vise seg forhold ved båten som gjør den mangelfull. Kjøpsloven oppstiller flere rettigheter for kjøper i slike situasjoner. Her gis en oversikt over de mest sentrale rettighetene. … Continue reading Kjøpslovens rettigheter ved båtkjøp