Advokatfirmaet Teigstad AS

Om Advokatfirmaet Teigstad AS

Advokatfirmaet Teigstad AS er et advokatfirma med syv advokater/fullmektiger, samt fire juridiske utredere som i all hovedsak arbeider med markedsføring. Vi holder til i moderne lokaler ved Youngstorget i Oslo. Vi jobber i stor grad med straffesaker, og kan omtales som et spesialisert prosedyrefirma. Vi har videre et godt sakstilfang innenfor barnerett og reklamasjonssaker.

Firmaets forretningsmodell er å arbeide spesialisert innenfor noen få felt, hvilket kommer både klienter, ansatte og firmaet til gode. Våre tjenester er ettertraktet, og vi bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele landet innen disse saksfeltene.

Advokatfirmaet Teigstad
Ledige stillinger som juridisk utreder

Som jusstudent vil en ha stor nytte av å tilegne seg relevant arbeidserfaring i et utviklende faglig miljø. Stillingen bør være fleksibel nok til å fortsatt ha muligheten til å fokusere på studiene, spesielt i hektiske eksamensperioder. Med et langsiktig perspektiv ser en fordelen av å kunne vise til referanser fra et advokatfirma når en søker på drømmejobben etter endte studier. Det er nettopp dette vi tilbyr i stillingen som juridisk utreder hos Advokatfirmaet Teigstad.

Arbeidstid/arbeidssted: Fleksibelt, men minimum 8 timer per uke. De fleste studentene jobber vanligvis 1-2 dager i uken, og mer i feriene. Det er mulig å ta helt fri opp mot eksamen. Arbeidssted er i våre moderne lokaler ved Youngstorget i Oslo.

Hvem er du

  • Du har fullført tre semestre eller mer ved Master i rettsvitenskap med gode resultater.
  • Du har minimum 2 år igjen av studiet.
  • Du har særdeles god skriftlig fremstillingsevne, og det faller deg naturlig å formulere juss på en effektiv måte.
  • Du ønsker en relevant deltidsjobb til du er ferdig med studiet.

Om stillingen

To av våre jusstudenter har blitt uteksaminert fra studiet, og vi søker derfor to nye juridiske utredere til å utarbeide juridiske artikler. Dere vil da inngå i et team med seks jusstudenter. Arbeidet består utelukkende av juridisk arbeid.

Vi kan tilby

Advokatfirmaet ble stiftet i 2015, har god økonomi og er i rask vekst. Firmaet har et ungt, sosialt og hyggelig arbeidsmiljø. Våre studenter er viktige for oss, og det er selvsagt for oss at de inkluderes i det sosiale miljøet på lik linje med advokatene. På det sosiale plan så har vi en del små og store sosiale events. Vi har blant annet reist til Barcelona og Roma på jobbtur de siste par årene.

Firmaet er dynamisk og vi ser stadig på muligheten til å utvide til andre rettsområder enn de foran nevnte kjerneområdene. Ikke sjeldent oppstår den hensiktsmessige situasjonen at studentene kan arbeide med rettsområder som de samtidig har i fag ved UiO, jfr. to fluer i en smekk-prinsippet.

Det tilbys fleksibel arbeidstid i forhold til ferier og eksamen. Deltidsjobben hos oss kommer for vår del ikke i konflikt med eventuelle korte traineestillinger andre steder.

Vi har bedt en av våre nåværende studenter om å beskrive stillingen til sine potensielle nye kolleger:

Søknadsfrist

Søknadsfrist 30. juli 2020. Tiltredelse i august.

Hvordan søke

En kort søknad, CV og karakterutskrift fra VGS og universitetet sendes teigstad@www.advokat-teigstad.no.

Hilsen oss

Eirik Teigstad
Eirik TeigstadAdvokat MNA
Siri Blomseth Johansen
Siri Blomseth JohansenJuridisk utreder
  • siribjoh@gmail.com
Viktoria Østby
Viktoria ØstbyJuridisk utreder
  • viktoriaoest@gmail.com
https://www.advokat-teigstad.no/wp-content/uploads/jusstudent_.mov