fbpx

Heving av båtkjøp grunnet diesellekkasje

En båt med diesellekkasje

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

I saker hvor båten lider av diesellekkasje, anføres det ofte at det foreligger mangler ved båtens egenskaper og holdbarhet. Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen vektlegges hva forbrukeren med rimelighet har grunn til å forvente. Hvor vesentlig lekkasjen er, blir også vektlagt.

FTU-2013-1257: Krav på heving av båtkjøp grunnet diesellekkasje

En båtkjøper reklamerte på en rekke feil, herunder diesellekkasje i motorrommet, etter flere utbedringsforsøk fra selgerens side. Kjøperen viste til at det hadde vært stadige feil ved båten, og mente det ikke var påregnelig ved kjøp av en ny båt. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving og erstatning.

Det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet idet båtkjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om diesellekkasjen utgjorde en kjøpsrettslig mangel idet båten ikke svarte til det kjøperen hadde grunn til å forvente når det gjaldt holdbarhet og andre egenskaper, jfr. forbrukerkjøpsloven første ledd bokstav a, jfr. § 15 annet ledd bokstav b.

Kjøper reklamerte over en rekke forhold, hvorav de fleste hadde blitt utbedret. Han måtte anses å ha godtatt utbedringene underveis, og kunne ikke lenger gjøre feilene som var utbedret gjeldende som mangler. Utvalget fant det heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at utbedringene ikke hadde skjedd i samsvar med loven, jfr. fkjl. § 29 og § 30.

Kjøper fremholdt imidlertid at det fortsatt var to feil ved båten. Disse var tilknyttet den elektriske stoppventilen for diesel, samt tankmåleren. Spørsmålet var således om disse utgjorde kjøpsrettslige mangler ved båten, og hvilke mangelsbeføyelser de eventuelt utløste.

Når det gjaldt stoppventilen, var partene enige om at denne hadde medført motorstans som følge av at den var nede. Dette ble avhjulpet ved å løfte ventilen. Kjøper fremholdt at problemet hadde vært tilbakevendende. Uten noen form for sakkyndig uttalelse om årsaken til problemet, fant utvalget det vanskelig å konkludere med at det forelå en mangel ved stoppventilen. Utvalget fant det således ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at dette forholdet utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved båten.

Hva angikk tankmåleren anførte kjøper at denne, tross to utbedringsforsøk, fremdeles ikke fungerte tilfredsstillende. På bakgrunn av feilhistorikken for denne delen, fant utvalget det tilstrekkelig sannsynliggjort at måleren var mangelfull. Til dette kom at feilen oppsto siste gang kun kort tid etter utbedring. Det måtte forventes at tankmåleren fungerte på en fabrikkny båt, slik at defekt tankmåler i dette tilfellet utgjorde en kjøpsrettslig mangel ved båten, jfr. fkjl. § 16 første ledd a, jfr. § 15 annet ledd b.

Kjøper ønsket å heve. Utvalget fant ikke at hevingsvilkåret var oppfylt som følge av defekt tankmåler, jfr. fkjl. § 32. Klageren måtte i stedet tilkjennes et skjønnsmessig prisavslag, jfr. fkjl. § 31. Etter en helhetsvurdering fant utvalget et avslag på kr 5 000,- passende.

Da klageren ikke hadde fått medhold i sitt hevingskrav, var det heller ikke grunnlag for erstatningskravet tilknyttet vinterlagring.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil