fbpx

Heving av motorsykkelkjøp

En kjøper ønsker å heve et motorsykkelkjøp

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Tvister vedrørende kjøp og salg av motorsykler følger i stor grad det samme mønsteret som for andre kjøretøyer. Hva som kan dokumenteres eller sannsynliggjøres er opplyst av partene ved kjøpet tillegges stor vekt.

 

Blant klagene som er behandlet i Forbrukerklageutvalget finner vi feil på motor, clutch, skjev ramme, defekte bremser, korrosjonsskader og manglende service.

 

Følgende utvalg av saker kan gi et bilde av hvordan klager etter kjøp av motorsykkel behandles av utvalget.

Heving av motorsykkelkjøp følger de samme reglene som heving av kjøp av bil.

 

FTU 16/186 – Prisavslag på 31 000 kr for mangler

 

Kjøper klaget på at motorsykkelen han hadde kjøpt ikke var i overensstemmelse med det som ble angitt i annonsen. Det gjaldt angitt årsmodell, motorkraft, medfølgende utstyr og utført service.

 

Motorsykkelen ble oppført i annonsen som en 2012-modell, men viste seg å være fra 2011. Selgeren unnskyldte seg med at modellene av denne motorsykkelen var praktisk talt identiske fra 2010 til 2012. Utvalget mente likevel at det ved videresalg ville legges vekt på sykkelens alder, og det måtte ses på som en mangel for kjøper.

 

Motorkraften som skulle være 130 hk, var uomtvistelig ikke mer enn 110 hk. Dette ble ansett som en mangel ved motoren.

 

Motorsykkelen skulle selges, fremdeles ifølge annonsen, med xenonlys og effektanlegg. Her hevdet selger at kjøper allerede hadde fått rabatt for at det nevnte tilleggsutstyret ikke fulgte med. Det ble vist til at kjøpesummen var overstrøket i kjøpekontrakten og redusert med 5000 kroner. Det var imidlertid intet skriftlig som bekreftet en slik rabatt. Utvalget mente at det var selgers ansvar å sørge for notoritet for slike avtaler, og måtte dermed bære ansvaret for den tvil som er oppstått rundt dette.

 

I annonsen sto det også at motorsykkelen hadde hatt «full service hos merkeforhandler». Det mente utvalget var egnet til å skape en forventning om at servicer var foretatt i henhold til gjeldende serviceintervaller. Ettersom det ikke var utført en slik service i juni 2015, utgjorde dette en mangel. Det ble ikke tatt hensyn til selgers anførsel om at den så godt som ikke hadde vært i bruk dette året.

 

Kjøper fikk dermed medhold i sitt krav om prisavslag på 31 000 kroner som kompensasjon for de nevnte mangler.

 

FU 21/3634 – Heving på grunn av alvorlig skade på motor

 

En seks år gammel motorsykkel ble kjøpt privat for 169 000 kroner. Tre uker senere ble den undersøkt på verksted hvor det ble konstatert en alvorlig skade på motoren. Tidligere utbedringsforsøk på denne hadde ikke blitt fagmessig utført. Pristilbudet på reparasjon var 64 424 kroner inkludert merverdiavgift.

 

Utvalget kom til at den estimerte utbedringskostnaden utgjorde en så stor del av motorsykkelens verdi at kjøper fikk medhold i heving av kjøpet.

 

FU 21/4413 – Prisavslag 85 000 kr på grunn av dårlig overflatebehandling

 

Kjøper klagde på korrosjonsskader og krevde prisavslag. Både forhandler og BMW Norge var innklaget i saken.

 

Det ble fremlagt to sakkyndige rapporter som underbygde kjøpers påstander om at skadene skyldes overflatebehandling av dårlig kvalitet. I den første ble det uttalt:

 

«[b]asert på erfart kvalitet på disse produktene og den bruk og behandling som de er designet for vil man konkludere med at overflate-behandlingen på disse syklene ikke er i henhold til forventning».

Les om skjulte feil og mangler ved bilkjøp.

Den andre konkluderte med at det var «svært sannsynlig at disse [skadene] er relatert til en ikke tilstrekkelig forbehandling før lakkering».

 

De innklagde hadde hatt mulighet til å imøtegå dette ved å bringe klarhet over hvilken overflatebehandling motorsykkelen faktisk hadde fått. De hadde også fått undersøkt sykkelen på egen hånd, uten å gjøre noen funn som støttet deres anførsel om at skadene skyldtes dårlig vedlikehold.

 

De innklagede anførte også at det ikke kunne foreligge en mangel da sykkelen var satt sammen av flere ulike komponenter fra ulike leverandører, og at det var usannsynlig at alle disse ulike komponentene hadde kvalitetsmangler. Denne påstanden var imidlertid ikke dokumentert.

 

Utvalget fant at skadene skyldes for dårlig overflatebehandling, og at dette var et forhold som var til stede ved leveringen.

 

Kjøper fikk dermed et prisavslag på 85 000 til utbedring av skadene på motorsykkelen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil