fbpx

Garanti ved kjøp av bruktbil

En bilforhandler gir nøkkelen til selgeren

Sist oppdatert 25. juni 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En bilforhandler vil i noen tilfeller tilby kjøper en bruktbilgaranti, som skal gi forbrukeren særlige rettigheter. Garantien kommer i tillegg til forbrukerkjøpsloven. Det er viktig å lese vilkårene i garantien nøye for å forsikre seg om at den er så god som forhandleren påstår.

Bruktbilgaranti

En garanti ved kjøp av bruktbil, også kalt bruktbilgaranti, er en forpliktelse den næringsdrivende påtar seg ved å gi deg utvidete og bedre rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Eksempelvis kan det være tale om gratis reparasjon for enkelte mangler som ikke dekkes av forbrukerkjøpsloven eller lengre klagefrist. I mange tilfeller vil selger gi deg en 50% garanti, som innebærer at kjøper og selger dekker halvparten hver av utgiftene til eventuell reparasjon i løpet av det første året eller inntil 10 000 km.

Ved noen tilfeller er ikke garantien en garanti i faktisk forstand. Det gjelder der garantien ikke gir bedre rettigheter enn det som følger av forbrukerkjøpsloven. Det er derfor lurt å være oppmerksom på hva som følger av garantien og undersøke om den faktisk strekker seg lenger enn rettighetene du har etter forbrukerkjøpsloven. 

Rettigheter etter forbrukerkjøpsloven

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. Dersom annet ikke er avtalt krever loven at bilen er i en slik stand som man må forvente av en bil med den aktuelle kjørelengde og alder. Også dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger av betydning eller gitt feilaktige opplysninger foreligger en mangel.

Ved en mangel har forbrukeren etter nærmere vilkår rett til å holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve heving og/eller kreve erstatning. Forbrukeren må «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selgeren melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder. Videre kan reklamasjon senest skje fem år etter at forbrukeren overtok bilen.

Ved en reklamasjon har selger plikt og rett til å forsøke å rette mangelen ved bilen. Lar det seg ikke gjøre innen rimelig tid kan du som kjøper kreve et prisavslag. Ved mer alvorlige mangler, som ikke er uvesentlige, kan du heve hele kjøpet.

Innhold i bruktbilgaranti

Vilkårene i bruktbilgarantien skal på en enkel og tydelig måte angi hva som dekkes og ikke dekkes av garantien. Det er viktig å lese disse nøye for å undersøke i hvilken grad garantien strekker seg utover forbrukerkjøpsloven. Merk at forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, hvilket innebærer at garantien aldri vil kunne gripe inn i rettighetene etter loven. Garantien skal gi deg ytterligere og bedre rettigheter. Derfor er det viktig å sammenligne garantivilkårene med forbrukerkjøpsloven før du slår til på en bruktbilgaranti.

Slitasjeskader er en type skade som normalt ikke anses som en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Det kan av den grunn være lurt å sjekke om slitasjeskader likevel er omfattet av garantien og hvor lang varighet dekningen har. 

Spør en advokat om bruktbilgaranti

Har du spørsmål om bruktbilgaranti eller har behov for bistand i konflikt med bilforhandler? Ta kontakt med biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad i dag. Våre advokater har god erfaring med bilsaker. Du kan ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med en av våre biladvokater er helt gratis og uforpliktende. 

Vanlige spørsmål

Hva er en bruktbilgaranti?

En bruktbilgaranti er en forpliktelse den næringsdrivende påtar seg ved å gi deg som kjøper utvidete og bedre rettigheter enn de som følger av forbrukerkjøpsloven. 

Når foreligger en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15.

Hva er reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven?

Forbrukeren må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. Denne fristen er minimum to måneder. Den absolutte fristen er fem år etter at forbrukeren overtok bilen.

Hva er viktig å sjekke ved tilbud om bruktbilgaranti?

Det er viktig å lese vilkårene i bruktbilgarantien nøye og sammenlikne disse med rettighetene etter forbrukerkjøpsloven. I en del tilfeller strekker ikke garantien seg særlig lenger enn det som følger av loven.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35341/172660.pdf?sequence=4

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil