fbpx

Forholdet mellom voldsoffererstatning og folketrygden

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsofferordningen er subsidiær, og det følger av alminnelig erstatningsrett at skadelidte har en tapsbegrensningsplikt og i første rekke må holde seg til offentlige støtteordninger.

Forsikringsordninger

Dette betyr at skadelidte i første rekke må søke tapet dekket gjennom for eksempel reiseforsikring dersom man har tegnet dette, eller arbeidsgivers forsikring dersom det er tale om vold på jobb. Reiseforsikringen vil ofte dekke en del av det økonomiske tapet, og det vil også yrkesskadeforsikringen. Forsikringsordninger dekker imidlertid ikke oppreisning, slik at dette kan alltid kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Forholdet til folketrygden

Skadelidte vil ha ulike rettigheter etter folketrygdloven, som for eksempel sykemelding, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, refusjon av tannlegeutgifter ved ulykkesskader, pasientreiseordningen, frikort for behandlingsutgifter mv.

Det følger av klar rett at skadelidte i første rekke må holde seg til offentlige støtteordninger, og at det er det eventuelle overskytende tapet som skal dekkes. Skadelidte har en tapsbegrensningsplikt.

Et eksempel er en skadelidt som blir langvarig syk som følge av vold, og som går over på arbeidsavklaringspenger som kun utgjør 2/3 prosent av tidligere inntekt. Dersom vilkårene for voldsoffererstatning er til stede, kan man da kreve den overskytende 1/3 av inntektstapet dekket av Kontoret for voldsoffererstatning, slik at det fulle tapet dekkes.

Dette innebærer videre blant annet at det kan være noe vanskelig å få erstatning for behandlingsutgifter som ikke er en del av den offentlige refusjonsordninger, for eksempel er privat psykolog eller alternativ behandling. Etter rettspraksis skal Kontoret for voldsoffererstatning likevel være varsom med å nekte å dekke slike utgifter som skadelidte har pådratt seg i den første tiden etter skaden.

Advokatbistand til å søke voldsoffererstatning

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har blitt utsatt for vold eller andre forbrytelser. Våre advokater har også god kjennskap til forsikringsordninger og folketrygdsystemet. Oftest vil kostnadene dekkes av offentlige ordninger, som f.eks bistandsadvokatordningen. Send en uforpliktende henvendelse ved å benytte skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!