Nedenfor følger en rekke interessante avgjørelser fra Erstatningsnemnda for voldsofre, som er klageorganet til Kontoret for voldsoffererstatning.