Erstatning etter seksuelle overgrep | Advokatfirmaet Teigstad

Erstatning etter seksuelle overgrep

LG-2012-157548: Erstatning etter seksuelt overgrep mot barn under 14 år

En 21 år gammel mann ble dømt til 4 år fengsel for seksuell omgang med en 13 år gammel jente. 1 år og 6 måneder av straffen ble gjort betinget, da det eksisterte et venneforhold mellom tiltalte og fornærmede utover den seksuelle kontakten, tiltalte var umoden i forhold til reell alder, lang saksbehandlingstid, samt at […]

LB-2012-63028: Erstatning etter seksuell utnyttelse og menneskehandel

En mann og hans samboer ble tiltalt for menneskehandel, seksuell utnyttelse og misbruk av overmaktsforhold. De to tiltalte hadde ansatt to au pairer fra Filipinene, og betalt for deres reise til Norge. Mannen utnyttet au pairene seksuelt ved å true med å sende de tilbake til Filipinene dersom de ikke utførte hans ønsker. Au pairene […]

LA-2012-169965: Oppreisning etter seksuelt misbruk av 10 år gammel niese

En mann ble dømt til 1 år og 4 måneder i fengsel etter å ha blitt anmeldt for seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen hadde ved flere anledninger befølt og hatt utuktig omgang med 10 år gammel niese. Oppreisning ble satt til 100 000 kroner etter felles påstand.

Statsadvokatene i Agder har 20. august […]

LG-2012-39050: Erstatning etter seksuell omgang likestilt med samleie

En mann ble tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Tiltalte hadde møtt fornærmede på et offentlig badeanlegg der han hadde utført oralsex på den 12 år gamle gutten. Handlingen ble likestilt med samleie, og erstatningsutmålingen tok derfor utgangspunkt i norm for voldtektsaker. Mannen ble dømt til 3 år i fengsel, samt til […]

LG-2013-10504: Erstatning etter seksuelt overgrep av to mindreårige under 14 år

En mann ble dømt til 6 år i fengsel etter å ha blitt anmeldt for voldtekt av to barn under 14 år. Tiltalte hadde voldtatt en 10 år gammel gutt, samt hatt seksuell omgang med en 13 år gammel jente. Ved erstatningsutmålingen ble det tatt hensyn til barnas unge alder, og eventuelle senere psykiske skadevirkninger. […]

LH-2012-165696: Erstatning etter seksuelt overgrep mot to barn

En mann ble anmeldt for seksuell omgang med barn under 14 år, samt seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Tiltalte ble dømt til 4 år i fengsel, samt å betale henholdsvis 90 000 kroner og 70 000 kroner i oppreisning til de to fornærmede for overgrepene.

Saken gjelder straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 195, […]

LH-2012-193255: Oppreisning etter seksuelt overgrep fra jevnaldrene

En 15 år gammel gutt ble tiltalt for seksuell handling mot en mindreårig 13 år gammel jente. På tross av nærhet i alder, ble det lagt vekt på straffeskjerpende momenter. Overgrepet ble begått av flere i felleskap, og det eksisterte et element av vold. Allmennpreventive hensyn ble vektlagt, men Lagmannsretten kom til at hensynet til […]

RG-2013-385: Oppreisning etter seksuelt overgrep av mindreårig under 16 år

En mann ble anmeldt for seksuelt overgrep med mindreårig under 16 år. Tiltalte hevdet at han ikke var klar over at fornærmede var under seksuell lavalder. Mannen tilsto derimot det faktiske forhold under hovedforhandlingene i retten, og fikk dermed strafferabatt på 25%. Tiltalte ble dømt til 6 måneder i fengsel, samt til å betale 20 000 kroner […]

LA-2012-191546: Oppreisning etter seksuelt overgrep av mindreårig under 14 år

En 20 år gammel mann ble frifunnet for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 14 år. Lagmannsretten kom derimot til at det var sannsynlig at det anmeldte overgrepet hadde funnet sted, og tiltalte ble dømt til å betale 50 000 kroner i erstatning til fornærmede. Ved erstatningsutmålingen ble det blant annet lagt […]

LA-2012-132235: Oppreisning etter seksuell omgang delvis mot betaling mot barn under 16 år

To menn ble tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig under 16 år. Den seksuelle kontakten skjedde delvis mot betaling. På grunn av politiets forsømmelse ble den ene tiltalte frifunnet, og den andre dømt til 5 måneder fengsel, samt til å betale fornærmede 40 000 kroner i oppreisning.

B er født 0.0.1966 og […]