Erstatning etter familievold | Advokatfirmaet Teigstad

Erstatning etter familievold

LE-2013-45739: Oppreisning etter vold og voldtekt av to samboere

En mann ble tiltalt for å ha mishandlet og voldtatt to tidligere samboere. Tiltalte ble dømt til 8 år i fengsel, samt til å betale sine tidligere samboere henholdsvis 225 000 kroner og 190 000 kroner i oppreisning.

 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Hedmark og Oppland den 17. juli 2012, er A, født 0.0.1973, satt […]

LG-2011-119209: Oppreisning etter seksuelt misbruk av egne barn, samt mishandling av ektefelle

En mann ble anmeldt for seksuelle overgrep mot sine barn, samt anmeldt for fysisk og psykisk mishandling av sin ektefelle. Lagmannsretten la ved straffeutmålingen vekt på at saken var blitt gammel, og hadde ligget unødvendig lenge hos politiet. Tiltalte ble dømt til 4 år og 6 måneder i fengsel, samt til å betale oppreisning. Ektefellen ble […]

LA-2012-99876: Oppreisning og erstatning etter økonomisk tap for vold mot samboer

En mann ble, etter anmeldelse, tiltalt for flere forhold, blant annet familievold og trusler mot tidligere samboer. Gjerningsmannen ble dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel. Fornærmedes advokat ba om oppreisning etter rettens skjønn, og erstatningssum ble satt til 25 000 kroner.

 

Statsadvokatene i Vestfold og Telemark utferdiget 19 desember 2011 tiltale ved Tønsberg […]

LB-2013-42001: Oppreisning etter vold i nære relasjoner

En mann ble anmeldt for vold i nære relasjoner, for å ha mishandlet sin tidligere samboer og hennes sønn. Tiltalte ble frifunnet for vold mot tidligere samboer, men ble dømt til 6 måneders fengsel for mishandling av tidligere samboers barn. Fornærmedes bistandsadvokat la ned erstatningskrav, og erstatningssum ble satt til henholdsvis 15 000 kroner og […]

LH-2013-57748: Oppreisning etter vold mot egne barn

En mann utsatte sine to sønner for vold i en periode på omtrent to år. Etter at familievolden ble anmeldt ble gjerningspersonen dømt til 10 måneder fengsel. Fornærmedes bistandsadvokat la ned erstatningskrav, fastsatt etter rettens skjønn. Erstatningssum ble satt til 60 000 kroner til hvert barn.

 

A ble ved tiltalebeslutning utferdiget av Troms og Finnmark statsadvokatembeter […]

LF-2013-9826: Vold mot samboer

En kvinne ble over en periode på 12 år utsatt for familievold fra sin samboer, før hun valgte å anmelde forholdet. Tiltalte ble dømt til 2 år og 3 måneder i fengsel. Fornærmedes bistandsadvokat la ned erstatningskrav for fornærmede og parets to barn som hadde vært vitner til flere av voldsepisodene. Fornærmede ble tilkjent 140 […]

LB-2013-79043: Erstatning etter familievold

En mann ble dømt til tvunget psykisk helsevern, etter å ha blitt anmeldt for familievold og trusler i en periode på omtrent ni år. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om erstatningskrav i henhold til Tingrettens dom. Erstatningssum ble satt til 90 000 kroner til tiltaltes kone, og henholdsvis 75 000 kroner, 60 000 kroner og 45 […]

LF-2012-203031: Erstatning etter kvinnemishandling

En mann ble dømt til fengsel i 10 måneder etter å ha blitt anmeldt for å ha utøvd vold og fremsatt trusler mot sin samboer. Erstatningssum ble satt til 100 000 kroner i oppreisning, samt 20 000 kroner for lidt økonomisk tap, i henhold til erstatningskrav fra fornærmedes bistandsadvokat.

 

A er født 0.0.1979 og bor i X. […]

LH-2013-44467: Oppreisning etter kvinnemishandling

Fornærmede leverte en anmeldelse mot sin samboer for familievold og trusler. Tiltalte ble dømt til fengsel i 1 år og 2 måneder. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om erstatning, og fornærmede ble tilkjent 80 000 kroner i oppreisning. 

A, er født 0.0.1975 og bor i X 8, 0000 Y. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Nordland […]

LF-2013-5327: Erstatning etter vold i nære relasjoner

En kvinne valgte å anmelde sin samboer for vold og trusler. Etter at politiet mottok anmeldelse ble det reist tiltale. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om erstatning. Gjerningspersonen ble dømt til 7 måneder i fengsel, samt til å betale 40 000 kroner i oppreisning.

 

A er født 0.0.1986 og bor — 83, X. Han er pt. […]