fbpx

2,5 millioner i erstatning etter familievold

Bistandsadvokat Eirik Teigstad

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

2,5 millioner i erstatning etter familievold

Bistandsadvokat Eirik Teigstad bisto en kvinne som var blitt utsatt for vold i nære relasjoner av sin mann over en årrekke. Hun har nå mottatt 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning.

Eksmannen hennes ble dømt i 2010, og hun fikk da kroner 125 000 i oppreisning. Vi representerte ikke klienten under selve straffesaken. Den tidligere bistandsadvokaten lot det være med oppreisningserstatningen.

Noen år senere slet hun imidlertid med psykiske senskader i form av posttraumatisk stresslidelse, og som en følge av dette fungerte hun ikke i arbeidslivet. Hun var innom vårt kontor i forbindelse med en helt annen sak da vi skjønte at dette var noe vi burde ta tak i. Hun har nå mottatt kroner 2,5 millioner i inntektstapserstatning og menerstatning.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Vi ser ofte at våre klienter får omfattende psykisk skade etter vold i nære relasjoner. Dette kan ikke alltid påvises under straffesaken, da de må forsøke behandling hos psykolog en stund før de kan få noen diagnose, og før en kan si noe om varigheten og omfanget av den psykiske skaden. Valget av psykolog kan selvsagt også ha en betydning.

Kostnadsfri advokatbistand

Dersom du har blitt utsatt for familievold så kan det være praktisk å vite at du har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Man kan og få voldsoffererstatning selv om saken er henlagt hos politiet, eller selv om straffesaken er avgjort for lenge siden slik som i denne saken. I følge tall fra Kontoret for voldsoffererstatning så er det bare 1 av 10 som krever erstatningen som de har krav på.

Kontakt Bistandsadvokat Eirik Teigstad

Teigstad
Jeg heter Eirik Teigstad og har grunnlagt Advokatfirmaet Teigstad AS i 2015, etter å ha jobbet spesialisert som bistandsadvokat for voldsofre i mange år. Jeg så at det var veldig fordelaktig for både meg selv og klientene at de hadde en advokat som først og fremst jobbet innenfor det fagfeltet de trengte hjelp til.

Jeg holder til i Oslo, men jeg er til enhver tid bistandsadvokat for voldsofre i hele Norge. Husk også at saker om grov vold, familievold, voldtekt og andre overgrep dekkes av offentlige rettshjelpsordninger. Dette avklarer jeg alltid før jeg påtar meg en sak.

Kontakt meg på tlf. 22 34 30 00 eller på post@advokat-teigstad.no.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!