Erle Aas Bjørnstad

Om Erle Aas Bjørnstad

Advokatfullmektig Bjørnstad er en del av firmaets barnerettsgruppe, og har utarbeidet det faglige innholdet på foreldretvist.no, herunder skrevet den offentlig tilgjengelige barneloven med lovkommentar. Bjørnstad bistår klienter i foreldretvister på hele det sentrale Østlandet. Fra tidligere har Bjørnstad erfaring med rådgivning til barn og foreldre i mobbesaker, og bistand i forbindelse med skifteoppgjør ved samlivsbrudd.

Kontaktinfo

  • Telefon: 404 80 898
  • E-post: eb@advokat-teigstad.no
  • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Kontakt Bjørnstad

Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på fri rettshjelp?
Har jeg noen frister å forholde meg til?
Send oss en uforpliktende e-post!

Utdanning og praksis

Praksis

  • 2018 – dd. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2017 – 2018 Kommunikasjonsmedarbeider, Norges Juristforbund
  • 2016 – 2017 Juridisk konsulent, Barneombudet
  • 2015 – 2016 Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner

Utdanning

  • 2013-2018 UiO Master i rettsvitenskap
  • Masteroppgave: Jurisdiksjon i internasjonale foreldretvister etter Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 – Er reglene i tråd med det grunnleggende prinsippet om hensynet til barnets beste?
  • Spesialfag: Private Comparative Law, Internasjonal privatrett