Vi bistår deg med å anmelde seksuelle overgrep

Advokatfirmaet Teigstad AS er landets eneste spesialiserte advokatfirma som bistår overgrepsutsatte over hele landet med å anmelde seksuelle overgrep.

Ofre for seksuelle overgrep har krav på gratis advokathjelp gjennom hele prosessen. Det vil si til å inngi anmeldelse, under etterforskning, eventuell straffesak samt til å søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Man kan få voldsoffererstatning selv om straffesaken blir henlagt.

Våre lokaler ligger sentralt i Oslo, men vi er til enhver tid bistandsadvokat for voldsofre over hele landet.

I alvorlige overgrepssaker er det ekstra viktig å benytte en advokat som er spesialisert innen straffe- og erstatningsrett. Vi opplever også at mange velger å bytte til en av våre bistandsadvokater da de ikke får nødvendig oppfølging fra sin nåværende advokat. Vi samarbeider med ulike offerforeninger, bl.a. Landsforeningen for voldsofre.

Kontakt oss på post@advokat-teigstad.no eller ved å ringe 926 58 375.

Du kan også benytte skjemaet nedenfor.

Kontakt oss for en uforpliktende tilbakemelding

Spør oss!

Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på fri rettshjelp?
Har jeg noen frister å forholde meg til?
Send oss en uforpliktende e-post!

Det er mange grunner til å anmelde

  • Anmeldelse er for mange viktig i rehabiliteringsprosessen
  • Gjerningspersonen blir forhåpentligvis straffet
  • Gjerningspersonen kan ha utsatt andre for overgrep
  • Anmeldelse kan forhindre nye overgrep
  • Anmeldelse er et vilkår for å få voldsoffererstatning
  • Dersom saken henlegges, kan man fortsatt få voldsoffererstatning
  • Mange av våre klienter angrer på at de ventet så lenge med å anmelde
  • Advokatutgifter dekkes fullt ut av bistandsadvokatordningen
  • Vi er et spesialisert advokatfirma som kun bistår voldsofre
  • Kontakt oss kostnadsfritt dersom du vurderer å anmelde vold eller overgrep

Referansesaker

Fikk 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning etter familievold

Vi bisto en kvinne som var blitt utsatt for familievold i en årrekke. Hun anmeldte volden, og han ble dømt. Klienten vår har nå mottatt 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning i oppreisning, menerstatning og for tapt inntekt.

Fikk 1 million kroner i erstatning etter henlagt voldtektssak

Vi bisto en klient som hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep på en fest i 2007. Hun tok kontakt med oss flere år senere. Voldtektssaken hadde blitt henlagt av politiet. Vi hjalp likevel klient med å få over 980 000 kroner i voldsoffererstatning.

Ble tilkjent maksgrensen for voldsoffererstatning etter henlagt overgrepssak

Vi bisto en kvinne i midten av tyveårene som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nærstående over en lengre periode da hun var 4 – 11 år gammel. Saken ble henlagt av politiet, men vi bisto klient med å få maksimalt