Den som er utsatt for voldtekt har krav på gratis bistandsadvokat. Retten til fri advokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt i saken, og gjelder også selv om saken allerede er avsluttet ved dom eller henleggelse.

Voldtekt er en av de største integritetskrenkelser et menneske kan bli utsatt for. Det følger av straffeprosessloven at den som mener seg utsatt for voldtekt har krav på fri rettshjelp i form av en bistandsadvokat. Man har krav på bistandsadvokat i alle ledd i saken, og som nevnt selv før anmeldelse er inngitt. Slik sett kan man velge å diskutere saken med en advokat før man eventuelt anmelder. Det er en kjensgjerning at en del voldtektsanmeldelser blir henlagt som følge av at det er et strengt beviskrav i strafferetten.

 

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@www.advokat-teigstad.no