fbpx

Bistandsadvokat i Oslo

Bistandsadvokat

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat i Oslo

Dersom du bor i Oslo-området og har blitt utsatt for seksuelle krenkelser, vold i nære relasjoner eller grov vold med skade til følge så kontakt gjerne våre bistandsadvokat for kostnadsfri bistand. Vårt kontor i Oslo bistår til enhver tid hundrevis av klienter på det sentrale Østlandet.

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Hvem som har krav på bistandsadvokat avgjøres etter straffeprosessloven § 107a. Av denne fremgår at de som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner (familievold), de fleste seksuelle krenkelser som for eksempel voldtekt, vold med skade som følge og brudd på besøksforbud har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Også i andre tilfelle kan en ha krav på bistandsadvokat. Advokaten vil ha mer inngående kunnskap om når oppnevning vil være aktuelt. I mange tilfelle kan man få advokatbistand dekket av staten gjennom ordningen med fri rettshjelp eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning som en erstatningspost.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten hjelper klienten med informasjon og fungerer som bindeledd mellom fornærmede og politi/domstolen i alle trinn av saken. Han hjelper til med å anmelde saken til politiet dersom dette allerede ikke er gjort, og han kan begjære etterforskningskritt til politiet eller også innhente og oversende bevis selv. Bistandsadvokaten vil få saksdokumenter til sitt kontor, hvor fornærmede kan lese over dokumentene. Han vil og forberede fornærmedes erstatningskrav, uansett om det skal fremmes under straffesaken eller kreves av Kontoret for voldsoffererstatning (som regel gjøres begge deler). Videre vil han ivareta fornærmedes interesser under selve straffesaken. Bistandsadvokaten begjærer også besøksforbud på vegne av fornærmede.

Bistandsadvokatene våre i Oslo

Våre advokater holder til i Oslo, og har lang erfaring innen strafferett og erstatningsrett. Vi bistår klienter over hele landet selv om vi holder til i Oslo. Kontakt oss ved å benytte skjemaet eller ved å ringe oss.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!