fbpx

Bistandsadvokat etter voldtekt

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Den som er utsatt for voldtekt har krav på gratis bistandsadvokat. Retten til fri advokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt i saken, og gjelder også selv om saken allerede er avsluttet ved dom eller henleggelse.

Voldtekt er en av de største integritetskrenkelser et menneske kan bli utsatt for. Det følger av straffeprosessloven at den som mener seg utsatt for voldtekt har krav på fri rettshjelp i form av en bistandsadvokat. Man har krav på bistandsadvokat i alle ledd i saken, og som nevnt selv før anmeldelse er inngitt. Slik sett kan man velge å diskutere saken med en advokat før man eventuelt anmelder. Det er en kjensgjerning at en del voldtektsanmeldelser blir henlagt som følge av at det er et strengt beviskrav i strafferetten.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!