fbpx

Beviskravet for voldsoffererstatning

Beviskravet for voldsoffererstatning

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Beviskravet for voldsoffererstatning

En forutsetning for å ha krav på voldsoffererstatning er at det kan «klart sannsynliggjøres» at den straffbare handlingen har funnet sted.

For at noen skal bli dømt i en straffesak, er det krav om at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. For å få tilkjent voldsoffererstatning derimot, er det et langt lavere beviskrav.

Bilde av boken

Rettstilstanden har eksemplifiseres med Karmøysaken, der fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for straff, men likevel dømt til å betale oppreisning til Birgittes foreldre. Det svært strenge beviskravet for straff ble ikke ansett for å være oppfylt, men siden det likevel var klart sannsynlig at han faktisk hadde gjort det så ble han dømt til erstatningsansvar.

Voldsoffererstatning selv om straffesaken er henlagt

At beviskravet for å få voldsoffererstatning er langt lavere enn for å idømme straff, er en svært praktisk og gunstig regel for voldsofre. Det får den konsekvens at man som regel har erstatningskravet ovenfor Kontoret for voldsoffererstatnig i behold selv om politiet henlegger straffesaken, eller at det blir frikjennelse av straffekravet i retten.

Gjelder kun den straffbare handlingen

Beviskravet om «klar sannsynlighetsovervekt» gjelder kun vurderingen om hvorvidt den straffbare handlingen har funnet sted. Når det gjelder regler andre vilkår, samt ved årsakssammenheng og erstatningsutmåling, gjelder det kun et krav om alminnelige sannsynlighetsovervekt som er noe lettere å oppfylle.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Hvordan oppfylles beviskravet?

Om det anses som klart sannsynliggjort at forholdet har funnet sted beror på en alminnelig vurdering basert på de bevisene som er fremlagt for Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning tar alle bevisene i betraktning under ett, og foretar en konkret vurdering.

Benytt advokat ved søknad om voldsoffererstatning

En advokat med erfaring fra voldsoffererstatning vet hvordan man best kan finne og fremlegge dokumentasjon som klart sannsynliggjør forholdet. Noen enkle brev til leger, psykologer, sykehus, barnevern, skoler etc. kan resultere i at advokaten får i hende avgjørende dokumentasjon som fremlegges sammen med erstatningssøknaden. Våre advokater jobber spesialisert med slike saker, og vet hvordan saken best ivaretas for å maksimere sannsynligheten for et positivt utfall. Send en uforpliktende henvendelse ved å benytte skjemaet eller kontaktinformasjonen i høyre marg.

Les mer om oppnevning av bistandsadvokat.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!