fbpx

Avslag på yrkesskadeerstatning

En mann som har fått avslag på yrkesskadeerstatning diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 31. mars 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at du har krav på yrkesskadeerstatning dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade. Hvis du har blitt utsatt for en yrkesskade og fått avslag på yrkesskadeerstatning har du ikke krav på erstatning. Dette er et vedtak som kan påklages.

Hva er yrkesskadeerstatning?

Enhver arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine arbeidstakere.

«Loven om yrkesskadeforsikring trådte i kraft 1. januar 1990. Loven påla arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper til fordel for ansatte i deres virksomhet». Kilde: Navland, Runar. Yrkesskade s. 126. Gyldendal, 1. utgave, 2020.

Når en arbeidstaker blir utsatt for en yrkesskade skal kravet rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Dette kravet er yrkesskadeerstatning.

Du kan lese mer om yrkesskade og erstatning i vår yrkesskademanual som du finner her.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Melde til NAV

Det er en forutsetning for å gå en yrkesskade godkjent at den meldes inn til NAV. Det er arbeidsgiver som plikter å gjøre dette så raskt som mulig og senest innen 1 år. Likevel er det flere arbeidsgivere som forsømmer denne plikten, og da plikter du som arbeidstaker å melde inn skaden selv.

Det er likevel verdt å merke seg at forsikringsselskapet vil ikke være bundet av NAV sin godkjenning av skaden som en yrkesskade, men en godkjenning fra NAV vil være et godt argument for at forsikringsselskapet skal kategorisere skaden som en yrkesskade.

Det er derfor viktig at du også melder inn skaden til forsikringsselskapet. I tillegg vil du i mange tilfeller kunne kreve mer fra forsikringsselskapet enn fra NAV.

Rettsvirkningene av et avslag?

Et avslag på yrkesskadeerstatning vil si at NAV ikke godkjenner skaden/sykdommen som en yrkesskade. Virkningen av avslaget er at du ikke har krav på erstatning. Dette kan skje selv om lovens vilkår anses for å være oppfylt fordi avslag kan ha sin rot i misforståelser. Videre kan du få avslag som følge av at sakens faktiske forhold er mangelfulle eller at saken ikke er presist nok beskrevet. Til slutt er det veldig viktig å legge ved all nødvendig dokumentasjon slik at du unngår avslag, og hvis du får avslag kan det være hensiktsmessig å legge ved ytterligere informasjon ved en eventuell klage.

Klage på avslag?

Avslagsvedtak kan påklages, men en klage kan være komplisert og vi vil derfor anbefale at du benytter deg av advokat i klageomgangen. Dersom du skal klage på vedtaket er det veldig viktig at du overholder eventuelle tidsfrister som er oppgitt i vedtaket. Skulle du klage etter at fristen har gått ut risikerer du å miste muligheten til å klage.

Les mer om å klage på vedtak fra NAV her

Juridisk bistand

Har du blitt utsatt for en yrkesskade? Har du fått avslag på yrkesskadeerstatning og lurer på hva skal du skal gjøre? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg i din sak. Du kan ta kontakt med en advokat direkte på telefon eller e-post, eller så kan du fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg fortløpende.

Les også: Yrkesrelatert løsemiddelskade

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som skjer på jobb. Av NAV er yrkesskade definert som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en forsikring arbeidsgiver plikter å tegne for sine arbeidstakere. Selskapet der yrkesskadeforsikringen er tegnet er det selskapet som mottar krav om yrkesskadeerstatning.

Hva betyr det å få avslag?

Et avslag på yrkesskadeerstatning vil si at NAV ikke godkjenner skaden/sykdommen som en yrkesskade og at du derfor ikke har krav på yrkesskadeerstatning. Konkret betyr det at du ikke har krav på å få erstattet ditt økonomiske tap.

Hvem skal dekke utgifter til advokat?

Det er verdt å merke seg at dersom NAV omgjør et vedtak vil de utgiftene du hadde til juridisk bistand, herunder advokat bli dekket av dem.

Kilder

Navland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave, 2020.

Helgesen, Ottar. Erstatning ved yrkesskader. 1972.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79041/Kandidatnummer-594.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!