fbpx

Anmelde trusler

Advokathjelp ved trusler

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Anmelde trusler

Dersom du har blitt truet, må du anmelde truslene til politiet for at gjerningspersonen skal bli straffet. I noen tilfelle kan du ha krav på voldsoffererstatning og bistandsadvokat etter trusler.

Hvordan anmelde?

For å anmelde trusler så må du kontakte en politistasjon. Du kan og gjøre dette gjennom en advokat, som kan kontakte politiet på dine vegne og be om en time for avhør. Av politiet vil du bli gitt anledning til å forklare deg om hva som har skjedd. Politiet vil deretter etterforske saken, og foreta avhør på gjerningspersonen og eventuelle vitner. Du vil og ha anledning til å gi beviser til politiet, for eksempel utskrift fra facebook eller sms på din mobiltelefon. Jo mer alvorlige og reelle truslene er, f.eks drapstrusler, jo mer sannsynlig er det at politiet vil foreta en grundig etterforskning. Etter at politiet har etterforsket saken, må de enten henlegge saken, eller ta ut tiltale.

Trusler fra nær familie, tidligere samboer el.

Gjentatte trusler fra nær familie står i en særstilling i strafferettspleien. Typisk eksempel er gjentatte trusler fra samboer eller ektemann, som har foregått over tid. Vi er da over i vold i nære relasjoner (familievold/kvinnemishandling). Dette er et langt strengere straffebud enn trusler, og du vil ha krav på bistandsadvokat oppnenvt av retten.

Advokatbistand og voldsoffererstatning etter anmeldelse av trusler

Den som er utsatt for gjentatte trusler av nær familie vil ha krav på bistandsadvokat. Andre vil kunne ha krav på bistandsadvokat dersom truslene har medført psykisk skade. Dette kan være noe vanskelig å dokumentere.

Alle vil imidlertid ha krav på gratis advokathjelp til å sende inn et erstatningskrav til politiet, uavhengig av inntekt og formue. Dette er meget praktisk, ettersom trusler gir hjemmel for oppreisningserstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning gir og erstatning etter trusler, men bare der det kan påvises at truslene har medført personskade. Men også forbigående psykiske traumer er akseptert, men dette forutsetter at man for eksempel har eller kan fremskaffe et journalnotat fra lege om dårlig nattesøvn eller skvettenhet etc., som skyldes truslene. Ved medhold fra Kontoret for voldsoffererstatning dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter. Den som har lav inntekt og formue vil  i alle tilfelle ha fri rettshjelp til å benytte advokat til å søke voldsoffererstatning.

Les mer om hva slags advokathjelp man har rett på ved trusler.

Våre advokater bistår voldsofre i hele landet. Dersom du har anmeldt eller vurderer å anmelde trusler, så er du velkommen til å stille oss evt. spørsmål som du lurer på ved å benytte kontaktskjemaet til høyre.

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!