fbpx

Anmelde brudd på besøksforbud

voldsoffererstatning familievold

Sist oppdatert 2. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Anmeld brudd på besøksforbud

Den som er beskyttet av et kontakt- eller besøksforbud må anmelde bruddet for at gjerningspersonen skal bli straffet, og for å ha krav på bistandsadvokat i en eventuell rettssak.

Hvordan anmelde brudd på besøksforbud?

Brudd på besøksforbud kan anmeldes ved at man går til sin lokale politistasjon og innleverer en anmeldelse selv. Det går og an å kontakte politiet på forhånd og bestille time. I mange tilfelle skjer bruddet under etterforskningsfasen av for eksempel en sak om vold i nære relasjoner. I så fall vil det kunne være nok å ringe politiet og oversende evt. bevis. I et slikt tilfelle vil offeret ofte allerede har en bistandsadvokat som kan gjøre denne jobben.

Straffen for denne ugjerningen er bøter og/eller inntil 6 mnd fengsel. Dersom han har blitt dømt for det samme tidligere, kan inntil 2 år ilegges. Det er imidlertid sjelden det idømmes så lange straffer.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Bistandsadvokat

Ved brudd på besøksforbud så har offeret et ubetinget krav på bistandsadvokat dekket av domstolen. Bistandsadvokaten kan bistå med anmeldelse, og vil ivareta offerets interesser i hele saken, både under etterforskningen og under en evt. rettssak. Ugjerningen gir i utgangspunktet ikke krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, med mindre den er ledsaget av trusler/legemsfornærmelser eller liknende slik som typisk er. Dette kan bistandsadvokaten orientere mer om.

Våre advokater bistår voldsofre i hele Norge. Ta kontakt dersom du har spørsmål om anmeldelse av brudd på besøksforbud eller annet som du lurer på. Benytt skjemaet til høyre.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!