fbpx

Advokathjelp til reklamasjon etter fukt- og råteskader ved boligkjøp

Advokathjelp til reklamasjon etter fukt- og råteskader ved boligkjøp

Sist oppdatert 1. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Fukt- og råteskader

Råte- og fuktskader dreier seg i det vesentlige om fukt, mugg eller sopp. De vanligste årsakene til forekomsten er ugunstig temperaturregulering, eller vannlekkasjer. Dersom du har kjøpt ny eiendom, og deretter oppdaget råteskader eller fuktskader i et av rommene, kan du ha krav på økonomisk kompensasjon dersom du reklamerer på boligkjøpet.

Et tegn på slike skader kan være at det oppstår fukt på et eller flere steder i leiligheten. En årsak til dette kan være at treverket i huset eller leiligheten har blitt utsatt for fukt over lengre tid. En annen årsak kan være at det aktuelle rommet er preget av større variasjoner av temperatur og fuktighet over lengre tid. Dette vil kunne skap en grobunn for fukt. Til sist nevnes følgelig også områder som blir utsatt for høy luftfuktighet over lengre perioder være utsatt.

Dersom de eventuelle årsakene til fukten ikke blir tatt tak i, vil fukten utarte seg i form av fuktskader. Videre kan det også oppstå råteskader. Hvordan man skal ta tak i problemet, avhenger av årsaken til fukten i det konkrete tilfellet. Likevel må det gjøres nødvendige tiltak for å hindre den potensielle skaden fukten medfører. De viktigste tiltakene vil være å forebygge og hindre videre spredning av fukt i det aktuelle området.

Det kan oppstå muggsopp i de tilfellene der fuktskadene ikke har blitt tatt tak i innen tilstrekkelig tid. Årsaken til det er at fukten har fått bevege og utvikle seg fritt på det aktuelle området. Et høyt fuktnivå legger til rette for at muggsoppen trives godt. Mugg som da utvikler seg består av mikroskopiske sopp, som livnærer seg blant annet ved å spise hår, papir, fett, brød og kjøtt.

Dersom du er i tvil om hvorvidt du har muggsopp i leiligheten eller huset ditt, kan det være veiledende å se på om det har dannet seg misfarging på noen overflater. Hvis så er tilfelle, vil det være en mulighet for at det er tilløp til dannelse av muggsopp. Det vil mest sannsynlig være i startfasen av muggsoppens utvikling. Etter hvert som den etablerer seg, vil den komme til synes gjennom grå eller sorte ujevne flekker på overflaten.

Les om heving etter kjøpsloven ved bilkjøp her.

Utgangspunktet er at eldre boliger og hus vil være mer utsatt for både fukt og råte. Dette har sammenheng med at materialene har levd lenger, og mest sannsynlig blitt utsatt for temperaturreguleringer og eventuelt mindre vannskader. Håndverkertjenestene som ble utført for mange år siden er heller ikke av tilsvarende kvalitet som den som er i dag. I dag må for eksempel håndverkere som skal stå for oppussing eller dannelse av nye bad, forholde seg til den såkalte våtromsnormen. Denne kom inn i byggebransjen som følge av at det oppsto for mange vannskader i norske bygninger.

Les mer om advokat ved vannskade her

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager fukt, råte eller muggsopp?

Dersom du har oppdaget fuktskader på overflaten i leiligheten eller huset ditt, er det viktig å finne kilden til oppstandelsen, for så å forebygge videre potensiell spredning og skade. Fukt- og råteskader vil som regel oppstå i rom som har svært høy luftfuktighet eller der temperaturen har store svingninger. Videre kan også enkelttilfeller, slik som eksempelvis en lekkasje, skape grobunn for både fukt- og råteskader. Hovedpoenget ved oppdagelse av fukt eller råte, er å minske ringvirkningene de potensielle skadene kan utgjøre. Det kan eksempelvis være å regulere temperaturen i rommet, eller pusse overflaten. Den konkrete løsningen beror på en vurdering i det enkelte tilfellet.

Det neste stadiet fra fukt- og råteskader er at det utvikler seg såkalt muggsopp. Muggsopp oppstår som følge av at fukten har fått vokse fritt over lengre tid. Den trives i høy luftfuktighet eller i rom med varierende temperatur. Muggsopp er en form for mikroskopiske sopp, som kan holde seg i live i eksempelvis treverket i lengre tid. Typiske tegn på at det har oppstått muggsopp i boligen, er eksempelvis misfarging på overflaten, eller sorte eller grå ujevne flekker.

Hvis man oppdager muggsopp i leiligheten, er det naturligvis essensielt å fjerne den så raskt som det lar seg gjøre. Årsaken til at dette er så viktig, er blant annet at de fysiske skadene boligen får kan være svært kostbare. Videre er det et poeng at muggsoppen kan være skadelig også for helsen, dersom man har tenkt til å oppholde seg i områdene hvor skadene har oppstått.

Ved selve elimineringen av skadene, er det viktig at den som tar seg av dette ikke har noen allergier, og ellers er helt frisk. Når arbeidet skal igangsettes, bør man benytte seg av såpe og kluter som er egnet for det aktuelle materialet der skadene skal fjernes. Etter at muggsoppen er tatt bort, er det en generell anbefaling at man ikke benytter klutene på nytt, herunder kaster dem.

For de tilfellene at selgeren enten har lagt frem uriktige opplysninger, eller tilbakeholdt opplysninger, kan kjøperen ha rett til å kreve ulike misligholdsbeføyelser. Dette vil typisk være erstatning eller prisavslag. Dersom det er snakk om svært vesentlige mangler kan det være aktuelt å heve boligkjøpet. Dette er som følge av at disse momentene kan utgjøre kontraktsbrudd. Dersom du har funnet fukt- eller råteskader i boligen, uten å få tilstrekkelige opplysninger om dette, vil du kunne påberope deg at det eksisterer en mangel. Imidlertid gjelder det et krav om at reklamasjonsfristen må være overholdt, hvilket innebærer at kjøper må ha reklamert innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget skaden.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!