fbpx

Advokathjelp ved mangler ved hytte

En mann som har kjøpt en brukt hytte får advokathjelp etter at han oppdaget mangler ved hytta

Sist oppdatert 22. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du kjøpt en hytte som har mangler? Dersom du tar kontakt med en av våre advokater, kan vi hjelpe deg med å fremme et krav overfor selger. Våre advokater er spesialisert innenfor eiendomsrett. Kravet kan eksempelvis innebære erstatning, prisavslag eller heving – avhengig av forholdene.

Hvilken lov regulerer mangler ved hytte?

Bustadoppføringsloven regulerer kjøpet der selger opptrer som entreprenør og kjøper opptrer som forbruker. Loven gjelder for de tilfellen der det er snakk om kjøp av hytte som nybygg. I disse tilfellene er forbrukervernet sterkere. Det vil si at kjøperen blir vernet i større grad enn ved kjøp etter avhendingsloven.

Avhendingsloven regulerer tilfellene av kjøp og salg av brukt hytte. I disse tilfellene er kjøper og selger mer likestilt, det vil si at loven baserer seg på en avveining mellom deres rettigheter og plikter overfor hverandre.

De fleste hyttekjøp reguleres følgelig av avhendingsloven, og i det følgende vil det derfor tas utgangspunkt i denne. Likevel er lovene tilsvarende bygget opp, og bestemmelsene speiler hverandre i stor grad.

«Mangler»

Etter avtalen

Hva som kan utgjøre mangler ved hytta er listet opp i avhendingsloven. Etter avhendingsloven § 3-1 har hytta en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til «kvalitet, utrusting og annet som følger av avtalen». Derfor skal man som utgangspunkt se på om mangelen reguleres av avtalen.

Etter loven

Dersom avtalen er taus om det aktuelle forholdet, oppstiller loven minstekrav til hytta. Dersom disse minstekravene ikke er oppfylt, vil hytta ha en mangel.

Typiske eksempler på mangler etter loven er at selgeren har brutt sin opplysningsplikt, at vedkommende har oppgitt feil opplysninger, eller at hytta ikke svarer til det som kjøper hadde grunn til å forvente. Hensynet bak disse reglene er å beskytte kjøperen mot en selger som med vilje oppgir feilaktige opplysninger, eller unngår å opplyse om vesentlige forhold.

Hytte solgt «som den er»

De fleste hytter selges «som den er». Det vil si at hytta selges slik den fremstår på tidspunktet for visningen. Dersom det senere skulle oppstå problemer med hytta, og disse ikke kan føres tilbake til visningen, er risikoen i utgangspunktet overført til kjøperen. Likevel oppstiller loven en beskyttelse overfor kjøper i disse tilfellene. Dersom hytta er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, kan eiendommen likevel sies å ha en mangel.

Advokathjelp

Flere av våre advokater i advokatfirmaet Teigstad er spesialisert innenfor eiendomsrett. Advokatbistand kan være nyttig for å kartlegge hvorvidt du har et krav overfor selger. Dersom det er tilfelle, kan vi bistå ved å fremme et eventuelt slikt krav overfor selger. Du kan ta kontakt med oss via e-post, telefon eller kontaktskjemaet under.

Les også: Prisavslag ved kjøp av bolig

Vanlige spørsmål

Hva utgjør mangel ved en hytte?

Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom selger har brutt sine forpliktelser etter kontrakten. Likevel er det ikke alltid slik at kontrakten utfyller det omtvistede spørsmålet. Da oppstiller bustadoppføringsloven og avhendingsloven relativt tilsvarende regler om hva som utgjør en ¨mangel¨ etter lovens forstand. Eksempler på dette er selgers brudd på opplysningsplikt, eller vedkommendes unnlatelse av å oppgi relevante opplysninger.

Hvilken lov regulerer mangler ved hytte?

Ved kjøp og salg av brukt hytte er det avhendingsloven som regulerer forholdet. Dersom kjøper opptrer som forbruker, selger er entreprenør og hytta er nyoppført, vil bustadoppføringsloven komme til anvendelse.

Hvordan kan jeg få advokathjelp i forbindelse med mangler ved hytte?

Du kan enkelt ta kontakt med en av våre advokater via e-post, telefon eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden.

Hva betyr det at en hytte er ¨solgt som den er¨?

Det betyr at hytta i utgangspunktet selges slik den fremstår på visningstidspunktet. Dermed må kjøper sørge for å undersøke hytta nøye før vedkommende velger å kjøpe den. Likevel vil ikke selger kunne fraskrive seg alt ansvar for eventuelle mangler ved å innta dette forbeholdet i avtalen. Avhendingsloven har nærmere regler som stiller selger til ansvar, blant annet for de tilfellene der hytta er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Kilder

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-270l/?all=true

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!