fbpx

Advokathjelp til å klage på boligkjøp

En klient som ønsker å klage på boligkjøp diskuterer med en advokat spesialisert på eiendomsrett

Sist oppdatert 25. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du kjøpt bolig, og ønsker å klage til selger på feil eller mangler? Eller opplever du at selger motsetter seg dine rettslige innsigelser? I så fall kan det lønne seg å ta kontakt med advokat. Vedkommende kan bistå deg i prosessen med å fremme klage overfor selger.

Avhendingsloven eller bustadoppføringsloven?

Innledningsvis er det nyttig å fastslå hvilken lov som regulerer rettslige spørsmål rundt klagen på boligkjøpet. Ved kjøp av splitter ny bolig, vil som regel bustadoppføringsloven regulere forholdet. Dette gjelder bare dersom boligkjøpet foretas mellom entreprenør og forbruker. Ved kjøp og salg av brukt bolig vil reglene i avhendingsloven komme til anvendelse. Reglene om klage på boligkjøp er relativt like uavhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. En forskjell er likevel at bustadoppføringsloven bygger på et forbrukervernhensyn. Derfor vil forbrukeren som hovedregel noe videre rettigheter etter bustadoppføringsloven.

Likevel er reglene om klage på boligkjøp tilsvarende. Derfor er sondringen mellom lovvalg primært av betydning for henvisning til de aktuelle rettsregler i klagen. En av våre advokater vil raskt stadfeste hvilken lov som kommer til anvendelse, og hjelpe deg på veien videre.

Klage på boligkjøp

En klage på boligkjøp kan oppstå som følge av mangel eller forsinkelse ved kjøpet. De vanligste årsakene til at kjøper ønsker å klage, er at det foreligger mangel. Utgangspunktet er at kjøper er berettiget til å klage dersom det foreligger brudd på avtalen. I mange tilfeller er ikke avtalen mellom kjøper og selger tilstrekkelig utfyllende. I disse tilfellene vil lovbestemmelsene komme til anvendelse. Typiske bestemmelser som utgjør mangel i lovens forstand er selgers brudd på opplysningsplikt, feilaktige opplysninger eller at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Fremsett klagen så raskt som mulig

Uavhengig av hva som er årsaken til mangelen, vil det alltid lønne seg å fremsette klagen så raskt som mulig. Det vil si med en gang du oppdager feilen eller mangelen som du ønsker å klage på. Klagen bør fremsettes overfor selger, og inneholde en redegjørelse for mangelen, og hva du krever som følge av dette. En slik fremsettelse av klage er typisk et arbeid som en av våre advokater kan bistå med.

Klagefrist

Både bustadoppføringsloven og avhendingsloven oppstiller en absolutt klagefrist på fem år. Det vil si at kjøper i utgangspunktet ikke kan fremme en klage overfor selger etter dette. Klagefristen begynner å løpe fra kjøperen overtar bruken av eiendommen. Utgangspunktet i begge lovene er også at kjøperen må klage til selgeren «innen rimelig tid» etter at mangelen ble oppdaget. Disse reglene eksisterer blant annet av hensyn til selgeren.

Advokathjelp

Dersom du ønsker å klage på boligkjøp, kan det lønne seg å ta kontakt med en advokat. Vi har flere spesialiserte advokater innenfor eiendomsrett, som kan hjelpe deg med saken din. Dersom du er usikker på hvordan du fremmer klagen, kan vi bidra med det. I tillegg kan vi hjelpe deg å formulere et krav overfor selger, som følge av klagen. Vanlige krav er eksempelvis prisavslag og erstatning. I visse tilfeller kan det også være grunnlag for å kreve heving av boligkjøpet. Dersom du har spørsmål, eller ønsker hjelp i klagesak, kan du ta kontakt med oss enten via telefon, e-post eller kontaktskjemaet nederst på siden.

Vanlige spørsmål

Hvordan går jeg frem for å klage på boligkjøp?

Du bør henvende klagen din overfor selger. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor det foreligger et kontraktsbrudd fra selgerens side. I tillegg kan det være hensiktsmessig å også fremme et krav som følge av dette. Eksempel på slikt krav kan være prisavslag eller erstatning. Kravet bør fremmes skriftlig. Som regel vil det lønne seg å ha hjelp til advokat til dette.

Er det en frist for å klage på boligkjøp?

Både avhendingsloven og bustadoppføringsloven oppstiller en absolutt klagefrist på fem år. Fristen begynner å løpe fra tidspunktet kjøper overtar bruken av boligen. Utover denne fristen, er det et generelt utgangspunkt at kjøper skal klage innen rimelig tid etter at vedkommende oppdager mangelen.

Hvilken lov regulerer klage på boligkjøp?

Hvilken lov som kommer til anvendelse, avhenger av forholdene rundt boligkjøpet. Ved boligkjøp av nyoppført bolig mellom entreprenør og forbruker, er det bustadoppføringsloven som gjelder. Der det er snakk om kjøp av brukt bolig, er det avhendingslovens regler som gjeler. Dette er imidlertid av noe underordnet betydning ved klage på boligkjøp, da bestemmelsens tilsvarer hverandre.

Kilder

Masteroppgave: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/2683459/Masteroppgave.pdf?sequence=1

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5.utgave, 2016.

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar tilbustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med NorgesEiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!