fbpx

Advokathjelp etter trusler

Sist oppdatert 2. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Advokatbistand etter trusler

Alle som er utsatt for trusler vil ha krav på advokatbistand til å sende inn erstatningskrav til politiet, og evt. til å gå til søksmål mot gjerningspersonen. De som har inntekt og formue under visse grenser vil ha krav på fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning. Ved gjentatte trusler fra samboer kan det være aktuelt med oppnevning av bistandsadvokat.

Advokathjelp til å sende inn erstatningskrav

Ved anmeldelse av trusler vil man få et brev fra politiet om at man har tre uker på å oversende et dokumentert erstatningskrav. Ved trusler vil det sjelden være noe betydelig økonomisk tap. Trusler hjemler imidlertid krav om oppreisningserstatning. Det er da viktig å kreve dette i en eventuell straffesak, slik at dommen kan benyttes som tvangsgrunnlag for å innkreve erstatningen fra gjerningspersonen. Dette er særlig viktig i saker om trusler fordi det er vanskeligere å få voldsoffererstatning for trusler (fra kontoret for voldsoffererstatning) enn det er å kreve det fra gjerningspersonen. Dette er fordi Kontoret for voldsoffererstatning har et tilleggsvilkår om at truslene må ha medført personskade.

Den gode nyheten er imidlertid at alle har fri rettshjelp til å oversende et erstatningskrav til politiet. Du kan altså kontakte en advokat, som vil utarbeide og oversende erstatningskravet. Dette er en rutinemessig oppgave som vi gjør hele tiden på vegne av våre klienter.

Erstatningskravet prosederes (forhåpentligvis) deretter av aktor i en eventuell straffesak mot gjerningspersonen, slik at man får en dom for erstatningen.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Voldsoffererstatning etter trusler

Trusler kan og være grunnlag for voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det kreves imidlertid at truslene har medført personskade. Også forbigående psykiske plager er ansett som personskade, men man må dokumentere det på en eller annen måte. For eksempel dersom legen har skrevet ned at man sliter med nattesøvn pga. frykt etc.

Ved medhold i søknaden om voldsoffererstatning vil Kontoret for voldsoffererstatning dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. De som har lav inntekt og formue vil ha krav på fri rettshjelp til denne prosessen, uansett om det blir medhold eller avslag.

Bistandsadvokat ved trusler fra samboer

Dersom man er utsatt for gjentatte trusler fra nær familie, typisk samboer eller tidligere samboer, kan det være tale om vold i nære relasjoner (familievold). Det trenger altså ikke være tale om vold, bestemmelsen nevner uttrykkelig også trusler. Dette er et langt strengere straffebud enn ordinære trusler. De som blir utsatt for dette vil ha et ubetinget krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten ivaretar fornærmedes interesser i alle faser av saken, helt fra anmeldelse og til evt. straffesak er avsluttet, samt til å kreve voldsoffererstatning.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå voldsofre. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du er utsatt for trusler og ønsker bistand, eller dersom du har noen spørsmål vedrørende dette.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!