fbpx

Advokathjelp i eiendomssak

Et par som har en eiendomssak får bistand fra en advokat spesialisert på eiendomsrett

Sist oppdatert 20. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du en eiendomssak og trenger advokatbistand? Våre advokater er spesialisert på eiendomsrett og har bred erfaring med bistand i eiendomssaker. Det er flere forhold det er viktig å huske på for å ta vare på sine rettigheter og eventuelle krav man skulle ha mot en annen part. Ta derfor raskt kontakt med en advokat dersom står i en eiendomssak. 

Eiendomssak

I jussen har begrepet ”eiendom” en litt annen betydning enn hva det har i allmenn dagligtale. Jurister bruker gjerne ordet ”fast eiendom” om grunn både med og uten bebyggelse. Fast eiendom omfatter da alt fra hus, hytter, garasje osv., i tillegg til tomten som slike bygg står på.

En eiendomssak kan omhandle alt fra store til mindre bebyggelser og alt fra små til store tvister. Det kan være tale om betydelig uenigheter der millionbeløp er omtvistet eller saker der det for noen kun blir tale om en prinsippsak. Uavhengig av hvor stor eller liten sin eiendomssak er, vil vi kunne hjelpe deg.

Vi kan bistå deg med alle juridiske spørsmål vedrørende blant annet:

 • Reklamasjon etter kjøp av bolig, hytte og annen eiendom.
 • Nabokonflikter
 • Konflikt med håndverker.
 • Husleieforhold og husleietvister

Du kan lese mer om mangler ved eiendommer her.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget vil være avhendingsloven dersom det er snakk om salg av fast eiendom. Hvis eiendomssaken dreier seg om oppbygging av et helt nytt hus eller hytte kommer bustadoppføringsloven til anvendelse.

Advokathjelp i eiendomssak

Har du behov for en advokat i en eiendomssak? Du kan ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Advokatene kan nås enten på telefon eller per e-post. Foretrekker du at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema som du finner under denne artikkelen.

Vanlige spørsmål

Hvilke lover kommer til anvendelse i eiendomssaker?

Det rettslige grunnlaget vil være avhendingsloven dersom det er snakk om salg av fast eiendom. Hvis eiendomssaken dreier seg om oppbygging av et helt nytt hus eller hytte kommer bustadoppføringsloven til anvendelse.

Må jeg kontakte en advokat dersom jeg er i en eiendomstvist?

Det vil ofte være mange ulike forhold ved en eiendomssak som må følges opp og viktige frister som må overholdes. En advokat vil kunne hjelpe deg slik at du får det du har krav på og at du har den riktige dokumentasjonen for å bevise eventuelle krav.

Hva koster der med advokathjelp?

Advokatsalær vil variere fra advokat til advokat og fra firma til firma. Det vil derfor ikke være mulig å si hvor mye en eiendomssak vil koste. I tillegg vil kostnadene være betinget av hvor mye arbeid det blir rundt saken.

Hvem dekker kostnadene til advokat?

Normalt vil det være ulike forsikringer du har som vil kunne dekke kostnader du har i forbindelse med juridisk bistand. Det er vanligvis innboforsikringen din som dekker slike tilfeller. Du kan derfor trygt da kontakt med oss uten å frykte at du blir ansvarlig for en veldig høy regning.

Kilder

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20271/26199.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!