fbpx

Advokathjelp ved boligtvist

En klient som er i en boligtvist snakker med en advokat spesialisert på eiendomsrett

Sist oppdatert 20. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Ved boligtvister vil det som regel alltid være behov for advokater for å løse tvisten. Mange vil kanskje kvie seg for å ta kontakt med en advokat i frykt for høye advokatutgifter, men normalt vil man få dekket kostnader til advokathjelp via ulike forsikringsordninger. Du kan derfor trygt ta kontakt med oss for juridisk bistand. 

Advokatfirmaet Teigstad

Advokatfirmaet Teigstad er spesialisert på blant annet eiendomsrett og våre advokater vil kunne bistå deg i enhver tvist du måtte ha i forbindelse med bolig og eiendom. Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har lang og bred erfaring innenfor mange ulike typer boligtvister.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget ved eiendomstvister vil være avhendingsloven. Oppstår det derimot tvist etter oppføring av ny bolig, hus eller hytte vil bustadoppføringsloven komme til anvendelse.

Reklamasjon

Dersom du oppdager feil og mangler er det ekstremt viktig at du reklamere til selger. Dersom du venter med å reklamere kan du risikere å miste retten til å gjøre krav gjeldende mot selger selv om boligen har en mangel.

Det er to ulike frister som må være oppfylt for å kunne gjøre mangelen gjeldende. Etter avhendingsloven § 4-19 kan du ikke reklamere senere enn 5 år etter boligen ble overtatt. Det vil si at mangler som viser seg senere enn 5 år etter overtakelse kan ikke gjøres gjeldende. I jussen kalles dette for den absolutte reklamasjonsfrist. 

I tillegg gjelder en relativ frist som vil si at kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen». Ofte venter kjøper for lenge med å reklamere at den relative fristen anses overtrådt. Det kan derfor være veldig lurt å kontakte en advokat raskt etter at mangelen oppdages slik at vi kan hjelpe deg å reklamere innen rimelig tid og fremsette reklamasjonen korrekt.

Hva kan vi bistå med?

Vi kan hjelpe deg å fremme krav etter boligkjøpet. Forutsetningen vil være at det foreligger en mangel ved boligen og at du har reklamert i tide. Våre advokater kan hjelpe deg å å fremme krav om retting, prisavslag, heving og erstatning.

I tillegg kan vi bistå dersom du ønsker å holde kjøpesummen tilbake. Det vil være fornuftig å forhøre seg med en advokat før man bestemmer seg for å holde kjøpesummen tilbake. Grunnen til dette er at kjøpesummen som holdes tilbake må være i samsvar med den aktuelle mangelen. I tillegg vil det kunne oppstå renter på den tilbakeholdte summen dersom det viser seg at den ikke var rettmessig.

Advokathjelp

Dersom du er i en boligtvist kan du ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på eiendomsrett for advokathjelp. Du kan ta kontakt med en advokat direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale vedrørende din sak. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva er det rettslige grunnlaget ved boligtvister?

Det rettslige grunnlaget ved eiendomstvister vil være avhendingsloven. Oppstår det derimot tvist etter oppføring av ny bolig, hus eller hytte vil bustadoppføringsloven komme til anvendelse.

Må jeg bruke advokat?

Det vil være hensiktsmessig å benytte seg av advokat slik at du er sikker på at dine rettigheter og krav blir ivaretatt. Det kan også være lurt med advokathjelp slik at reklamasjon og dokumentasjon blir riktig fremsatt.

Må jeg betale utgifter til advokat selv?

Som regel vil innboforsikringen dekke eventuelle utgifter du skulle ha til advokatbistand i forbindelse med boligtvist.

Kilder

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s. 229-323.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg av bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19620/144600.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!