fbpx

Advokathjelp i saker etter avhendingsloven

En klient og en advokat diskuterer en sak som omhandler avhendingsloven

Sist oppdatert 20. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du havnet i en rettslig boligtvist som reguleres etter avhendingsloven og har behov for advokathjelp? Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har bred og lang erfaring innenfor eiendomsrett og kan bistå deg med ditt krav og følge opp saken for deg. 

Avhendingsloven

Avhendingsloven gjelder for kjøp og salg av eiendom, inkludert boliger og borettslagsleiligheter. Dersom det er tale om nyoppførte boliger er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse.

Selv om det i utgangspunktet er avtalefrihet i norsk rett, har lovgiver sett at det er behov for en generell regulering dersom det skulle oppstå boligtvister. Dette er grunnen til at vi har avhendingsloven.

Krav kjøper kan fremme mot selger

Dersom det viser seg at boligen har en mangel vil kjøper vil du kunne fremme ulike krav mot selger. Etter avhendingsloven vil du da kunne fremme krav om:

 • Retting jfr. § 4-10
 • Prisavslag jfr. § 4-12
 • Heving jfr. § 4-13
 • Erstatning jfr. § 4-14
 • Tilbakehold av kjøpesummen jfr. § 4-15

Dersom du ønsker å fremme krav mot selger vil det være lurt å la seg bistå av en advokat. Grunnen til dette er at hvis du for eksempel holder tilbake kjøpesummen etter § 4-15 og det viser seg at du ikke hadde rett til å gjøre det, vil du kunne få sanksjoner rettet mot deg. Det vil derfor være hensiktsmessig å la seg bistå av en advokat som kan vurdere tvisten for deg og avgjøre hvorvidt du har et rettmessig krav eller ikke.

Reklamasjon

Det er likevel en forutsetning for å fremme krav mot selger at du har reklamert over mangelen eller feilen  i tide. For at kravet skal kunne gjøres gjeldende må begge reklamasjonsfristene som følger av avhendingsloven § 4-19 være oppfylt.

Kjøper må ha reklamert «innen rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I rettspraksis har dette blitt omtalt som en frist på mellom 2-3 måneder.

I tillegg må den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år være overholdt.

Du kan lese mer om reklamasjon etter avhendingsloven her.

Når må jeg benytte meg av advokat?

I de tilfeller det er tvist fordi partene ikke er enige om hva som er avtalt vil det være lurt å kontakte en advokat som kan bistå med å tolke avtalen på vegne av partene. Advokaten vil da altså gå gjennom kontrakten og eventuelle andre salgsdokumenter og tolke hva som følger av avtalen vedrørende en problemstilling.

I tillegg vil det kunne oppstå uenigheter vedrørende mangelen, dens karakter og når den viste seg. Det kan bli spørsmål om mangelen var til stede ved overdragelsen og om dette er noe kjøper burde sett da vedkommende undersøkte boligen.

Til slutt vil en advokat kunne bistå deg dersom det er visse frister du må overholde for å sikre kravet ditt, som blant annet reklamasjonsfristene.

Hva koster advokat i saker etter avhendingsloven?

Hvor mye det vil koste å få juridisk bistand vil variere mellom de ulike advokatfirmaene, men det vanligste er at kostnadene dekkes av forsikringer du har, blant annet innboforsikring.

Advokathjelp

Har du behov for advokathjelp etter at du har oppdaget feil og mangler ved boligen? Eller har du andre tvister som løses etter avhendingsloven? Du kan ta kontakt med en av våre advokater for juridisk bistand. Advokatene kan nås direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Når kommer avhendingsloven til anvendelse?

Avhendingsloven kommer til anvendelse etter kjøp og salg av eiendom, inkludert boliger og borettslagsleiligheter dersom det oppstår tvist mellom kjøper og selger.

Hva skjer hvis jeg glemmer å reklamere?

Hvis du ikke reklamerer, eller reklamerer for sent vil du miste muligheten til å gjøre mangelskrav gjeldende mot selger. Du vil da verken kunne kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

Hvor mye koster det å benytte seg av advokat?

De ulike advokatfirmaene kan ha ulike salærsatser og det vil derfor ikke være mulig å gi en konkret pris. Vanligvis vil forsikringsselskapet, normalt innboforsikringen dekke kostnadene du har til juridisk bistand.

Må jeg tegne boligkjøperforsikring?

Ofte vil en vanlig innboforsikring kunne dekke det samme som en boligkjøperforsikring. Det er derfor lurt å sjekke den forsikringen du allerede har før du tegner boligkjøperforsikring.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 2. utgave, Oslo, 2013.

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84688/517.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!