Advokatfirmaet Teigstad AS

Om advokatfirmaet Teigstad AS

Advokatfirmaet Teigstad AS er et advokatfirma med syv advokater/fullmektiger, samt noen administrativt ansatte. Vi holder til i moderne lokaler ved Youngstorget i Oslo. Vi jobber i stor grad med å yte bistand til fornærmede i straffesaker. I tillegg har vi et godt sakstilfang innenfor barnerett og reklamasjonssaker.

Firmaets forretningsmodell er å arbeide spesialisert innenfor noen få felt, hvilket kommer både klienter, ansatte og firmaet til gode. Våre tjenester er ettertraktet, og vi bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele landet innen disse saksfeltene.

Hver advokat arbeider typisk med ett til to felt som vedkommende trives med å jobbe med.

Advokatfirmaet Teigstad
Ledig stilling som advokatfullmektig – NB: kort frist og snarlig tiltredelse

Kandidater vurderes fortløpende uavhengig av oppgitt søknadsfrist, og det oppfordres av den grunn til å sende søknad snarlig.

Stilling: Midlertidig stilling (vikariat) 100 % fra 1. august 2020 – medio juni 2021.

Krav til søker

  • Master i rettsvitenskap med gode resultater.
  • Bør ha erfaring fra Jurk, Jussbuss eller liknende rettshjelpstiltak.
  • Effektiv og resultatorientert.
  • Stor arbeidskapasitet.
  • God formidlingsevne.
  • Evne til å ta til seg lærdom raskt og til å stole på egne ferdigheter.
  • Det er en fordel om kandidaten har interesse for eller kan dokumentere tidligere engasjement for et eller flere av våre kjerneområder, for eksempel ved valgfag, masteroppgave eller erfaring.
  • Årets kandidater oppfordres til å søke.
  • Det er ønskelig med en kandidat som kan tiltre stillingen fra 1. august.

Om stillingen

En av våre advokater går ut i permisjon, og vi søker derfor en advokatfullmektig til en midlertidig stilling fra 1. august 2010 – medio juni 2021. Erfaringsmessig har alle midlertidige stillinger i selskapet resultert i fast ansettelse.

Kandidaten må trives med å jobbe selvstendig og effektivt i et miljø som tidvis kan ha et hektisk tempo. En advokatfullmektig vil forvalte en portefølje under opplæring og veiledning av prinsipal, samt av de øvrige advokatene.

For å trives i stillingen er det videre en forutsetning at man evner å ta en utfordring på strak arm, samt at man evner å stole på egne ferdigheter i en tidvis hektisk hverdag med mange løpende saker og frister.

Det er videre en klar fordel om kandidaten trives i et energirikt og konkurransedrevet miljø, og inspireres av å levere gode resultater for klienter og for selskapet.

Vi kan tilby

Advokatfirmaet ble stiftet i 2015, har god økonomi og er i rask vekst. Firmaet har et ungt, sosialt og hyggelig arbeidsmiljø.

Firmaet er dynamisk og har mulighet til å utvide med flere rettsområder dersom en medarbeider ønsker å jobbe med et saksområde som per nå er utenfor våre kjerneområder. Rette vedkommende gis dermed en unik mulighet til å være med å forme selskapet videre. Det tilbys fleksibel arbeidstid, gode muligheter for å avholde hjemmekontor samt konkurransedyktige betingelser.

NB – Søknadsfrist

Det er ønskelig med tiltredelse allerede 1. august. Søknader/kandidater vil derfor bli vurdert fortløpende uavhengig av søknadsfrist, og det vil være mulighet for digitalt jobbintervju.

Søknadsfrist 20. juli 2020.

Hvordan søke

Kontakt Advokat Silje Haukdal dersom du har spørsmål om stillingen. Telefon 980 68 794.

Karakterutskrift fra VGS og universitetet, samt attester, CV og søknad sendes teigstad@www.advokat-teigstad.no.

For info om stillingen

Silje Haukdal
Silje HaukdalAdvokat MNA
Eirik Teigstad
Eirik TeigstadAdvokat MNA