fbpx

Advokathjelp ved voldsoffererstatning

Beviskravet for voldsoffererstatning

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Advokathjelp til voldsoffererstatning

La en advokat bistå deg med å fremsette krav ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Advokatutgiftene dekkes som regel gjennom de ulike offentlige rettshjelpsordningene.

Hvorfor benytte seg av advokat?

Det er mange årsaker til at det vil være fordelaktig med advokatbistand ved utarbeidelse av krav og søknad om voldsoffererstatning.

I de aller mest alvorlige sakene er advokatbistand en selvfølge, ettersom fremsettelse av og beregning av krav om inntektstapserstatning forutsetter spisskompetanse innen personskaderett, og det samme må sies å gjelde prosessen med å kreve menerstatning.

I de mindre kompliserte sakene, der skadelidte først og fremst krever erstatning for noen egenandeler til lege, kanskje noen ødelagte klær og selvsagt oppreisning for tort og svie, vil det også være en stor fordel med advokatbistand. Særlig ettersom oppreisning utmåles skjønnsmessig ved å se hen til tidligere domstolspraksis fra liknende tilfeller. Dette er noe advokater har tilgang til. Ofte ser vi at klienter blir avspist med en noe lav oppreisning dersom de ikke har fått bistand i søknadsprosessen (da klager vi til Erstatningsnemnda).

Fri rettshjelp og advokatutgifter ved søknad om voldsoffererstatning

Erfaringsmessig dekker det offentlige som regel  advokatutgiftene helt eller delvis. Det finnes tre måter å få dekket utgiftene: Bistandsadvokatordningen, fri rettshjelp og ved direkte dekning av KFV som en erstatningspost. Send oss en uforpliktende henvendelse ved å bruke skjemaet i høyre marg, så finner vi ut hvordan utgiftene dekkes i din sak.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!