Vårt kontor bistod en kvinne i 30-årene med å anmelde familievold som hun ble utsatt for av sin ekssamboer, og til å kreve erstatning for volden.

Kvinnen hadde i flere år bodd med en mann som utsatte henne for både psykisk og fysisk vold. Hun kom seg ut av dette samboerskapet, men slet med omfattende psykiske skader som også gikk ut over arbeidsevnen.

Straffesaken ble henlagt som følge av det høye beviskravet i straffesaker. Kvinnen ble imidlertid tilkjent over 4,3 millioner kroner i erstatning for varige men, oppreisning og tapt inntekt.

Bistandsadvokat ved familievold

Dersom du har vært utsatt for familievold så kan du kontakte vårt kontor for kostandsfri bistand under straffesak og i forhold til å fremme erstatningskrav. Vårt kontor består av 5 advokater som alle spesialiserer seg som bistandsadvokater for fornærmede i saker om familievold, overgrep og grov vold.

Kontakt Bistandsadvokat Eirik Teigstad

Teigstad
Jeg heter Eirik Teigstad og har grunnlagt Advokatfirmaet Teigstad AS i 2015, etter å ha jobbet spesialisert som bistandsadvokat for voldsofre i mange år. Jeg så at det var veldig fordelaktig for både meg selv og klientene at de hadde en advokat som først og fremst jobbet innenfor det fagfeltet de trengte hjelp til.

Jeg holder til i Oslo, men jeg er til enhver tid bistandsadvokat for voldsofre i hele Norge. Husk også at saker om grov vold, familievold, voldtekt og andre overgrep dekkes av offentlige rettshjelpsordninger. Dette avklarer jeg alltid før jeg påtar meg en sak.

Kontakt meg på tlf. 22 34 30 00 eller på post@advokat-teigstad.no.