Advokatfullmektig Silje H. Bredesen arbeider med bistand til volds- og sedelighetsutsatte kvinner og menn, samt med å søke voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Bredesen jobber i hovedsak med strafferett hvor hun bistår klienter over hele landet som bistandsadvokat. Hun vurderer også hvorvidt saker bør anmeldes, samt bistår ved opprettelse av besøksforbud. Bredesen fra tidligere erfaring innenfor de fleste rettsområder, men særlig innenfor trygdesaker.

Kontaktinfo

 • Telefon: 414 10 719
 • E-post: sb@advokat-teigstad.no
 • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Praksis

 • 2016 – dd. Advokatfirmaet Teigstad AS
 • 2015-2016 Advokatfirmaet Baadstø AS
 • 2014-2015 DNB
 • 2013-2014 NAV Forvaltning
 • 2010-2012 Domstoladministrasjonen
 • 2009-2014 Mosjøen Fengsel

Utdanning

 • 2008-2013 UiO – Master i rettsvitenskap
 • Masteroppgave: Dommeres adgang til å inneha sidegjøremål ved siden av dommerrollen
 • Spesialfag: Politi- og påtalerett