Bistandsadvokat Silje Bredesen

Om Silje Bredesen

Silje Bredesen er bistandsadvokat i volds- og sedelighetssaker over hele landet. Hun bistår under etterforskning, ved pådømmelse, brudd på besøksforbud og ved søknad om voldsoffererstatning. Hun yter gratis bistand ved vurdering av hvorvidt forhold bør anmeldes. Bredesen har fra tidligere erfaring innenfor de fleste rettsområder, men særlig innenfor trygdesaker.

Kontaktinfo

 • Telefon: 414 10 719
 • E-post: sb@advokat-teigstad.no
 • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Utdanning og praksis

Praksis

 • 2016 – dd. Advokatfirmaet Teigstad AS
 • 2015-2016 Advokatfirmaet Baadstø AS
 • 2014-2015 DNB
 • 2013-2014 NAV Forvaltning
 • 2010-2012 Domstoladministrasjonen
 • 2009-2014 Mosjøen Fengsel

Utdanning

 • 2008-2013 UiO – Master i rettsvitenskap
 • Masteroppgave: Dommeres adgang til å inneha sidegjøremål ved siden av dommerrollen
 • Spesialfag: Politi- og påtalerett