Advokat Eirik Teigstad

Om Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad har spesialisert seg på strafferett og voldsoffererstatning,
og arbeider med å bistå fornærmede som har blitt utsatt for straffbare handlinger som deres bistandsadvokat.
Herunder bistår han voldsofre i straffesaker og med å kreve erstatning ovenfor voldsoffermyndighetene.

Teigstad er advokatkontakt for Landsforeningen for voldsofre, Utsattmann og Vi tror deg-stiftelsen.

Teigstad skrev masteravhandling om utmåling av erstatning etter personskade,
og valgte forskringsrett som spesialfag. Han har tidligere jobbet med erstatning i Gjensidige forsikring.

Pressebilde 1 | Pressebilde 2

(Foto: Fotograf Ingar Sørensen)

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
Teigstad er bistandsadvokat for ofre for volds- og sedelighetsforbrytelser, og har svært bred erfaring med voldsoffererstatning.

Bistand til å anmelde
Den som er utsatt for seksualforbrytelser eller vold i nære relasjoner har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Les mer om anmeldelse her.

Besøks- og kontaktforbud
Politiet kan nedlegge besøks- og kontaktforbud for å hindre at den forbudet skal beskytte blir utsatt for krenkelser.  Våre bistandsadvokater kan hjelpe deg med å opprette besøksforbud og med å melde fra om brudd på besøksforbud.

Kontakt Eirik Teigstad
Dersom du ønsker bistand av Teigstad eller hans kolleger, kan du sende en henvendelse til post@advokat-teigstad.no eller ringe 932 83 220.