En av Teigstads klienter ble tilkjent 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning etter å ha blitt utsatt for vold i Oslo.

Vedkommende hadde vært ute og tatt noen pils i hyggelig lag, og var på vei hjem da han ble overfalt og utsatt for vold bl.a. mot hodet. Han fikk varige psykiske plager etter overfallet, i tillegg til hodeskader.

Klient fikk erstatning for inntektstap og behandlingsutgifter, i tillegg til oppreisning for tort og svie samt menerstatning for tapt livsutfoldelse. Ettersom voldsepisoden skjedde før 1. januar 2008, var 1,4 millioner kroner det maksimale tapet som kunne erstattes av Kontoret for voldsoffererstatning for denne personskaden.

Les mer i Dagbladet eller på NRK.

Dersom du også har blitt utsatt for vold, kan du kontakte Teigstad og hans kolleger ved å benytte kontaktskjemaet i margen.