Advokatfirmaet Teigstad

Advokatfirmaet Teigstad AS

Advokatfirmaet Teigstad AS ble startet i 2015, og består nå av 4 advokater/fullmektiger.

Advokatfirmaet Teigstad spesialiserer seg på å yte bistand til fornærmede i straffesaker, herunder bistand ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Vår forretningsmodell er å være dyktige innenfor dette ene feltet, hvilket kommer både oss og våre klienter til gode. Våre tjenester er ettertraktet, og vi  bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele Norge som deres bistandsadvokat.

Våre lokaler ligger sentralt på Solli plass i Oslo, men vi flytter inn i moderne lokaler i Torggata før tiltredelse.

Vi utlyser nå et vikariat som advokat eller advokatfullmektig fra mai/juni 2017 – februar 2018, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidet vil bestå i hjelpe klienter over hele landet som har blitt utsatt for ulike traumatiske straffbare forhold. Personlig egnethet for stillingen vil derfor være viktig.

Erfaring fra bistand ovenfor privatklienter eller kompetanse innenfor strafferett/personskadeerstatning utover jusstudiet er en fordel. Dette er dog ikke en forutsetning, da opplæring i alle tilfelle vil stå sentralt den første tiden.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og god sakstilfang innenfor vårt spesialfelt.

Dersom du ønsker å arbeide innenfor vårt saksfelt og synes vårt firma er interessant er du velkommen til å sende din søknad m/vedlegg til Eirik Teigstad på e-post teigstad@advokat-teigstad.no.

Søknadsfrist er 1. april 2017.

Advokat Eirik Teigstad – teigstad@advokat-teigstad.no – tlf. 932 83 220

 Vi vurderer og å ansette en studentsekretær på timebasis som kan jobbe med juridisk utredning, kontoroppgaver og annet forefallende arbeid.