Erstatning etter voldtekt

LB-2012-194390: Oppreisning etter voldtekt og seksuell omgang med tre mindreårige

En mann i begynnelsen av 20-årene ble anmeldt for å ha voldtatt en mindreårig jente, samt seksuell omgang med to andre mindreårige jenter. Oppreisning ble satt til 175 000 kroner for voldtekten, grunnet jentas unge alder. Oppreisning ble satt til 50 000 kroner hver for de to andre mindreårige. Det ble ikke tatt hensyn til medvirkning […]

LE-2012-173991: Oppreisning etter seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år

En mann ble tiltalt for en rekke forhold, blant annet for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Tiltalte ble dømt til 7 måneder i fengsel, samt til å betale 30 000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Ved rettet tiltalebeslutning utferdiget av Hedmark og Oppland statsadvokatembeter 17. januar 2012 ble A, født […]

LH-2012-188815: Oppreisning etter seksuelt overgrep av barn under 10 år

En mann ble tiltalt for en rekke forhold, blant annet utuktig omgang med barn under 10 år. Tiltalte hadde ved flere anledninger forgrepet seg seksuelt på en 4 år gammel jente. Mannen ble dømt til 1 år i fengsel, samt til å betale den mindreårige 75 000 kroner i erstatning for voldtektene.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av […]

LF-2012-94105: Erstatning etter voldtekt av mindreårig under 16 år

En mann ble dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder etter å ha blitt anmeldt for voldtekt av en jente under 16 år. Ved erstatningsutmålingen ble det lagt vekt på at fornærmede sliter med PTSD etter overgrepet, samt hennes unge alder. Fornærmede var under 15 år da voldtekten fant sted. Grunnet blant annet disse momenter […]

LG-2012-59883: Oppreisning etter flere tilfeller av seksuell omgang med mindreårige

En 21 år gammel mann ble anmeldt for flere overgrepsforhold, blant annet samleier med en jente under 14 år og seks jenter under 16 år. Tiltalte benyttet fysisk og psykisk press for å oppnå viljen sin, i noen tilfeller mot de fornærmedes uttrykte ønsker på tross av at han var kjent med deres alder. Mannen tilstod, […]

LA-2012-66547: Oppreisning etter seksuelt overgrep av barn

En mann ble anmeldt for en rekke forhold, blant annet å ha forgrepet seg seksuelt på en ung gutt. Overgrepene startet da gutten var 13 1/2 år, og eskalerte til analt samleie da gutten var fylt 14 år. Det seksuelle misbruket varte i en periode på 2 og 1/2 år. Tiltalte ble dømt til fengsel i […]

LF-2012-207807: Oppreisning etter mishandling av ektefelle og barn, samt voldtekt av ektefelle

En mann ble anmeldt for omfattende og langvarig, fysisk og psykisk vold i nære relasjoner av sin kone og deres to barn. I tillegg ble han anmeldt for å ha voldtatt sin ektefelle ved flere anledninger. Tiltalte ble dømt til 7 år fengsel, samt til å betale oppreisning til sin ektefelle på 200 000 kroner, samt 130 000 […]

LB-2012-207807: Oppreisning etter vold og trusler mot ektefelle og barn

En mann ble anmeldt for å ha utøvet familievold mot sin ektefelle og hennes sønn, samt flere tilfeller av voldtekt av sin kone. Både mor og barn levde under et skremmende regime. Tiltalte ble dømt til 5 år forvaring. Bistandsadvokaten hadde lagt ned påstand om oppreisning på 175 000 kroner. Lagmannsretten uttalte at beløpet fremstod noe […]

LB-2012-195584: Oppreisning etter familievold, trusler og voldtekt av ektefelle

En mann ble anmeldt for grov og langvarig familievold av ektefelle og barn, og trusler, samt voldtekt av hans kone. Lagmannsretten frifant tiltalte strafferettslig for voldtekt, men dømte han til fengsel i 3 år og 6 måneder for mishandlingen. Tiltalte ble også idømt oppreisning for både mishandlingen og voldtektene. Kona ble tilkjent 225 000 kroner, mens […]

LG-2012-99997: Oppreisning etter mishandling, voldtekt og seksuelt krenkende atferd av samboer

En mann ble anmeldt for mishandling og voldtekt av sin tidligere samboer, samt å ha truet henne til å utføre oralsex på en hund. Lagmannsretten tilkjente oppreisning, etter normbeløpet for voldtekt, og normbeløpet etter grov familievold. Tiltalte ble dømt til fengsel i 5 år, samt til å betale sin samboer 250 000 kroner i oppreisning.

 

Jæren […]