Erstatning etter seksuelle overgrep

LF-2012-54447: Oppreisning etter seksuelt overgrep av søskenbarn

En mann ble anmeldt for å ha hatt seksuell omgang med sin 14 og 1/2 år gamle søskenbarn, da han selv var 20 år gammel. Lagmannsretten la følgende til grunn: Tiltalte og fornærmede hadde hatt frivillig samleie i løpet av en fest de hadde deltatt på sammen. Tiltalte ble dømt til 120 dager fengsel, samt til […]

LH-2012-81220: Oppreisning etter seksuelt overgrep med barn under 16 år likestilt med samleie

To menn ble anmeldt for seksuell overgrep, herunder vaginalt og oralt samleie, med en mindreårig jente på 15 år og 10 måneder. Selv om jenta var 2 måneder under den seksuelle lavalder, kom Lagmannsretten til at momentet av utnyttelse var sterkt fremtredende. De tiltalte ble dømt til henholdvis 1 år og 6 måneder, og 1 […]

LH-2012-111361: Oppreisning etter seksuelt misbruk av barn under 16 år og misbruk av stilling

En mann ble tiltalt for å ha utnyttet sin stilling og skaffet seg seksuell omgang med en elev under 16 år, ved skolen der han jobbet som lærer og rektor. Fornærmede hadde i tillegg et avlastningshjem hos tiltaltes familie. Det seksuelle forholdet pågikk i fem år, fra fornærmede var 15 år gammel. Tiltalte ble dømt […]

LB-2012-191772: Erstatning etter mishandling av ektefelle, samt seksuelt overgrep av datter

En mann ble anmeldt for en rekke seksuelle overgrep av sin datter fra hun var 10 til 12 år gammel, samt for å ha langvarig utøvd familievold mot sin kone. Mishandlingen av ektefellen foregikk flere ganger med barna til stede. Tiltalte ble dømt til fengsel i 9 år, samt til å betale oppreisning til sin datter på […]

LH-2012-71466: Oppreisning etter seksuell omgang med mindreårig under 16 år

En mann ble anmeldt for blant annet seksuelle overgrep med en mindreårig under 16 år. Lagmannsretten delte seg i sitt syn på saken, hvor mindretallet så det som vesentlig at det ikke forelå momenter av tvang, og at både tiltalt og fornærmet uttalte at det handlet om gjensidig forelskelse. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om oppreisningserstatning. […]

LG-2012-48965: Oppreisning etter seksuelt overgrep mot barn under 16 år

En mann ble anmeldt blant annet for seksuell omgang med barn under 16 år. Ved straffeutmålingen ble det blant annet lagt vekt på at tiltalte hadde misbrukt sin posisjon som mentor i det politiske partiet han tilhørte. Bistandsadvokaten la ned påstand om oppreisning for overgrepet. Ved erstatningsutmålingen ble det blant annet lagt vekt på at […]