Referansesaker

1,4 millioner kr i voldsoffererstatning etter voldsepisode

En av Teigstads klienter ble tilkjent 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning etter å ha blitt utsatt for vold i Oslo.

Vedkommende hadde vært ute og tatt noen pils i hyggelig lag, og var på vei hjem da han ble overfalt og utsatt for vold bl.a. mot hodet. Han fikk varige psykiske plager etter overfallet, i […]

Full seier for vold- og voldtektsofre i Borgarting lagmannsrett

En av Teigstads klienter ble nektet å få oppnevnt bistandsadvokat av Oslo tingrett. Tingretten begrunnet avslaget med at selve straffesaken var avsluttet, og at det da ikke var noen ubetinget rett til å få oppnevnt bistandsadvokat, selv om det gjensto arbeid i forbindelse med voldsoffererstatning.

Oslo tingrett viste til en gammel Høyesterettsdom (Rt. 1999 s. 2005), […]