Advokatfirmaet Teigstad

Advokatfirmaet Teigstad AS

Advokatfirmaet Teigstad er et advokatfirma som spesialiserer seg på å yte bistand til fornærmede i straffesaker, og bistand ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Våre lokaler ligger sentralt i Torggata i Oslo, men vi er bistandsadvokat for voldsofre over hele landet.

Advokatfirmaet Teigstad består av fem advokater/fullmektiger og drives av Eirik Teigstad. Les mer om advokat Eirik Teigstad her.

Er du jusstudent eller jurist? Se våre eventuelle ledige stillinger her.

De fleste av våre saker omhandler familievold, seksuelle overgrep, ran og grov vold. Vi bistår i alle ledd av saken, helt fra å diskutere en eventuell anmeldelse av forholdet, frem til straffesaken er avsluttet og man har mottatt den erstatningen som man har krav på.

Volds- og overgrepsutsatte vil som hovedregel få advokatutgiftene dekket av det offentlige, noe vi alltid avklarer før vi påbegynner en sak.

Dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold, og ønsker en uforpliktende tilbakemelding fra en spesialisert advokat innen strafferett og erstatning, så er du velkommen til å sende en mail ved å benytte skjemaet eller ved å ringe en av våre advokater nedenfor.

Advokat Eirik Teigstad – teigstad@advokat-teigstad.no – tlf. 22 34 30 00

Advokatfullmektig Silje Haukdal – sh@advokat-teigstad.no – tlf. 980 68 794

Advokatfullmektig Silje Bredesen – sb@advokat-teigstad.no –tlf. 414 10 719

Advokatfullmektig Sigrid Morseth – sm@advokat-teigstad.no –tlf. 926 58 375

Advokatfullmektig Lina Stormoen – ls@advokat-teigstad.no –tlf. 478 90 889