Bistandsadvokat

Eirik Teigstad og hans kolleger er bistandsadvokat for ofre for volds- og sedelighetsforbrytelser over hele landet. Les mer om ordningen med bistandsadvokat her.

Voldsoffererstatning

Den som er utsatt for straffbare handlinger som vold og seksualforbrytelser vil ha krav på voldsoffererstatning fra Staten. Vi bistår deg med å kreve dette. Advokatutgiftene er som regel dekket gjennom offentlige ordninger.

Anmeldelse

Alle som er utsatt for seksualforbrytelser eller vold i nære relasjoner har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat, også selv om man velger å ikke anmelde.

Spør oss!

Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på fri rettshjelp?
Har jeg noen frister å forholde meg til?
Send oss en uforpliktende e-post!

Hvorfor velge oss

  • Vi har lang og bred erfaring innenfor strafferett og voldsoffererstatning
  • Vi er spesialister på vårt felt, og derfor alltid faglig oppdatert
  • Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din sak
  • Vi vil alltid søke å få advokatutgifter dekket av rettshjelpsordninger
  • Vi bistår voldsofre i hele landet, send oss en melding i dag

Referansesaker

  • erstatning familievold

Tilkjent over 4,3 millioner etter familievold

Vårt kontor bistod en kvinne i 30-årene med å anmelde familievold som hun ble utsatt for av sin ekssamboer, og […]

  • Voldsoffererstatning vold

Tilkjent 800 000 kroner i erstatning etter vold

Advokatfirmaet Teigstad AS bistod en ung mann som ble utsatt for vold etter å ha gått på gaten sammen med […]

  • Voldsoffererstatning gamle overgrep

Tilkjent voldsoffererstatning etter overgrep på 70-tallet

Vårt kontor bistod en klient som ønsket å kreve voldsoffererstatning etter seksuelle overgrep som vedkommende ble utsatt for helt tilbake […]

  • erstatning familievold

1,4 millioner kroner i erstatning etter familievold

Advokat Eirik Teigstad bisto en ung kvinne som var blitt mishandlet av sin kjæreste i 2008-2009. Gjerningspersonen ble dømt, og […]